Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 623

Tytuł:

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 623

Strona 1 z 5
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPROSTOWANIE

L 96/623

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004 (2004/874/EC) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 377 z 23 grudnia 2004 r.) Tekst w tabelach na stronach 25–41 zastępuje się następującym tekstem:

Pursuant to Article 7 of the Cedefop Decision of 31 March 2003 on the financial rules applicable to the European Centre for the Development of Vocational Training in conformity with the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, the statement of revenue and expenditure and the establishment plan shall be published in the Official Journal of the European Union.

The remarks to the budget headings are available at: http://www.cedefop.eu.int/current_act.asp

L 96/624 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

REVENUE

TITLE 1 EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

CHAPTER 1 0 — EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY

1 0 0

European Community subsidy

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

14 800 000

1 000 000

15 800 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/625 CEDEFOP

TITLE 2 MISCELLANEOUS REVENUE

CHAPTER 2 0 — PROCEEDS OF THE SALE OF MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTY

2 0 0

Proceeds of the sale of movable and immovable property

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 1 — PROCEEDS FROM LETTING AND HIRING

2 1 0

Proceeds from letting and hiring

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

21 000

21 000

CHAPTER 2 2 — REVENUE FROM AND ALLOWANCES FOR SERVICES RENDERED AGAINST PAYMENT

2 2 0

Revenue from and allowances for services rendered against payment

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

31 000

31 000

CHAPTER 2 3 — REIMBURSEMENT OF VARIOUS EXPENSES

2 3 0

Reimbursement of various expenses

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

20 000

20 000

CHAPTER 2 4 — GIFTS AND LEGACIES

2 4 0

Gifts and legacies

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPTER 2 5 — INCOME FROM INVESTMENTS, BANK INTEREST AND OTHER REVENUES; EXCHANGE RATE GAINS

2 5 0

Income from investments, bank interest and other items

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

2 5 1

Exchange rate gains

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

p.m.

p.m.

p.m.

L 96/626 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

TITLE 3 PAYMENTS FROM THIRD PARTIES

CHAPTER 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0

Payments from Iceland

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

p.m.

15 700

15 700

CHAPTER 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0

Payments from Norway

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

p.m.

343 440

343 440

CHAPTER 3 2 — OTHER PAYMENTS FROM THE COMMISSION

3 2 0

PHARE contract 01-0134.00

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

38 000

38 000

3 2 1

PHARE contract 2002/047-396

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

277 264

277 264

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/627 CEDEFOP

EXPENDITURE

TITLE 1 STAFF

CHAPTER 1 1 — STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

1 1 0 1 1 0 0

Staff holding a post provided for in the establishment plan Basic salaries

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

5 145 000

155 000

5 300 000

1 1 0 1

Family allowances

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

550 000

50 000

600 000

1 1 0 2

Expatriation and foreign residence allowances

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

675 000

50 000

725 000

1 1 0 3

Secretarial allowance

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

47 200

800

48 000

1 1 1 1 1 1 0

Auxiliary and local staff Auxiliary staff

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

300 000

6 000

306 000

1 1 1 2

Local staff and contract staff

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

500 000

8 000

508 000

1 1 1 3

Trainees

2004 EU 15 BRS 1 2005 EU 25

36 000

36 000

L 96/628 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 623 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.