Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 93

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 93

Strona 1 z 2
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/93

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005 (2005/275/WE)

L 96/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 1 — Razem 12 670 000 12 670 000 2 520 000 2 520 000

2 20

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EOG Tytuł 2 — Razem 288 000 288 000 — — — —

RAZEM

12 958 000

2 520 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/95 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

12 670 000

2 520 000

Tytuł 1 — Razem

12 670 000

2 520 000

L 96/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

12 670 000

2 520 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/97 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

288 000

Tytuł 2 — Razem RAZEM

288 000 12 958 000

— 2 520 000

— —

L 96/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z EOG

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

288 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/99 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 10 11 12 13

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA ZATRUDNIENIE PODRÓŻE SŁUŻBOWE WYDATKI REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 4 700 000 950 000 460 000 10 000 6 120 000 650 000 350 000 50 000 10 000 1 060 000 — — — — —

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Razem 450 000 550 000 200 000 350 000 150 000 300 000 2 000 000 50 000 550 000 250 000 100 000 50 000 200 000 1 200 000 — — — — — — —

3 30 31 32 33 34 35

WYDATKI EKSPLOATACYJNE POSIEDZENIA GRUP EKSPERTÓW PODRÓŻE ROZWÓJ BAZ DANYCH BADANIA INFORMACJE I PUBLIKACJA WYDATKI NA TŁUMACZENIA Tytuł 3 — Razem 800 000 280 000 1 758 000 1 000 000 400 000 600 000 4 838 000 — 100 000 10 000 260 000 — 50 000 100 000 — — — — — — —

RAZEM

12 958 000

2 520 000

L 96/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 PERSONEL

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 0 ROZDZIAŁ 1 1 ROZDZIAŁ 1 2 ROZDZIAŁ 1 3

4 700 000 950 000 460 000 10 000

650 000 350 000 50 000 10 000

— — — —

Tytuł 1 — Razem

6 120 000

1 060 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/101 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 0 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

4 700 000

650 000

ROZDZIAŁ 1 1 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

950 000

350 000

ROZDZIAŁ 1 2 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

460 000

50 000

ROZDZIAŁ 1 3 — WYDATKI REPREZENTACYJNE

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

10 000

10 000

L 96/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 93 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.