Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 34

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2005-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 34

Strona 1 z 4
L 98/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2005

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW z rządem Kanady w sprawie poprawek do załącznika V i załącznika VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego a. List Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 7 marca 2005 r. Szanowny Panie, W odniesieniu do postanowień art. 16 ust. 2 i 3 Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Ottawie dnia 17 grudnia 1998 r., zwanej dalej „Umową” i zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy postanowień art. 16 ust. 1 Umowy, mam zaszczyt zaproponować następujące poprawki do załącznika V i załącznika VIII do Umowy: 1) W załączniku V do Umowy w punkcie 3, tabelę dotyczącą nasienia zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku I. 2) W załączniku V do Umowy w punkcie 6 tabelę dotyczącą świeżego mięsa zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku II. 3) W załączniku V do Umowy przypis A zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III. 4) W załączniku V do Umowy rozdział I przypis B skreśla się ustęp 2. 5) Załącznik VIII do Umowy zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV. Jeżeli niniejszy list oraz dodatki są możliwe do przyjęcia przez Pana Rząd, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie porozumienie zmieniające istniejącą umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą, które wejdzie w życie w dniu Pana odpowiedzi. Proszę przyjąć wyrazy szacunku.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Robert MADELIN

Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

16.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/35

b. List rządu Kanady Bruksela, dnia 15 marca 2005 r. Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu z dnia 7 marca 2005 r. o następującej treści: „Szanowny Panie, W odniesieniu do postanowień art. 16 ust. 2 i 3 Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Ottawie dnia 17 grudnia 1998 r., zwanej dalej »Umową« i zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy postanowień art. 16 ust. 1 Umowy, mam zaszczyt zaproponować następujące poprawki do załącznika V i załącznika VIII do Umowy: 1) W załączniku V do Umowy w punkcie 3, tabelę dotyczącą nasienia zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku I. 2) W załączniku V do Umowy w punkcie 6 tabelę dotyczącą świeżego mięsa zastępuje się tabelą znajdującą się w załączniku II. 3) W załączniku V do Umowy przypis A zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III. 4) W załączniku V do Umowy rozdział I przypis B skreśla się ustęp 2. 5) Załącznik VIII do Umowy zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV. Jeżeli niniejszy list oraz dodatki są możliwe do przyjęcia przez Pana Rząd, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie porozumienie zmieniające istniejącą umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą, które wejdzie w życie w dniu Pana odpowiedzi.” Mam zaszczyt potwierdzić, że wyżej wymienione poprawki są do przyjęcia przez rząd Kanady oraz iż, zgodnie z Pańska propozycją, Pański list, niniejsze potwierdzenie jak również załączone dodatki, których tekst zarówno w języku angielskim jak i francuskim jest autentyczny, łącznie stanowią porozumienie zmieniające umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą , które wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Proszę przyjąć wyrazy szacunku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 98 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 47 z 200516.4.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego do prawa krajowego (1)

 • Dz. U. L98 - 44 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Estonii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1099)

 • Dz. U. L98 - 42 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1098)

 • Dz. U. L98 - 32 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do załączników do umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady dotyczącej środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 336) (1)

 • Dz. U. L98 - 27 z 200516.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. nakładająca grzywnę na przedsiębiorstwo za podanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji w zgłoszeniu w ramach postępowania dotyczącego kontroli łączenia przedsiębiorstw (Sprawa nr COMP/M.3255 – Tetra Laval/Sidel) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2500) (1)

 • Dz. U. L98 - 25 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 22 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L98 - 21 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 16. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L98 - 20 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 17. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L98 - 19 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L98 - 18 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 333. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L98 - 16 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 14 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 161. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L98 - 11 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1002/2004 przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji i Ukrainy

 • Dz. U. L98 - 9 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 7 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 5 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 3 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200516.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.