Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2006-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 3

Strona 1 z 11
20.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,

po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2).

Tanzanii; Poicephalus gulielmi z Kongo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli i Python regius z Gwinei; Sagittarius serpentarius i Varanus exanthematicus z Togo; Agapornis pullarius z Demokratycznej Republiki Kongo; Cuora galbinifrons z Chin; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. pisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos i Scolymia vitiensis z Indonezji; Geochelone pardalis z Ugandy i Zambii; Uromastyx geyri z Mali i Nigru; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima i T. squamosa z Mozambiku; Dendrobates pumilio z Nikaragui; Hippopus hippopus z Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas i T. maxima z Tonga i Wietnamu; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima i T. squamosa z Fidżi i Vanuatu; Tridacna crocea z Tonga; Tridacna maxima ze Sfederowanych Stanów Mikronezji i Wysp Marshalla; Tridacna tevoroa z Tonga i Catalaphyllia jardinei z Wysp Salomona.

(4)

(2)

Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3).

(3)

Na podstawie uzyskanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła do wniosku, iż status ochrony niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 będzie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących gatunków: Ursus thibetanus z Federacji Rosyjskiej; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae i E. kondoi z Madagaskaru; Panthera leo z Etiopii; Balaeniceps rex, Grus carunculatus i Chamaeleo fuelleborni ze Zjednoczonej Republiki

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1). 2) Dz.U. L 250 z 19.9.2001, str. 1. ( (3) Dz.U. L 51 z 26.2.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 252/2005 (Dz.U. L 43 z 15.2.2005, str. 3).

Grupa ds. Przeglądu Naukowego doszła również do wniosku, na podstawie najnowszych dostępnych informacji, że zawieszenie wprowadzania do Wspólnoty następujących gatunków nie powinno być już wymagane: Galago senegalensis z Dżibuti; Galagoides demidoff z Kenii i Senegalu; Callithrix argentata z Paragwaju; Saguinus labiatus z Kolumbii; Callicebus torquatus z Ekwadoru; Cebus albifrons z Gujany; Cebus capucinus i Aratinga solstitialis z Wenezueli; Cebus olivaceus z Peru; Allenopithecus nigroviridis ze wszystkich krajów występowania; Colobus guereza z Gwinei Równikowej; Lophocebus albigena z Kenii; Papio hamadryas i Hippopotamus amphibius z Liberii; Cynogale bennettii z Singapuru; Ara ararauna z Trynidadu i Tobago; Neophema splendida z Australii; Poicephalus gulielmi z Demokratycznej Republiki Kongo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 107 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L107 - 54 z 200620.4.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2006/4)

 • Dz. U. L107 - 44 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/135/WE pod względem ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notifikowana jako dokument nr C(2006) 1583) (1)

 • Dz. U. L107 - 42 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/639/WE w odniesieniu do Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1541) (1)

 • Dz. U. L107 - 38 z 200620.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji Komisji

 • Dz. U. L107 - 37 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2006 r.

 • Dz. U. L107 - 35 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L107 - 29 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L107 - 28 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 27 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L107 - 24 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzącego z Republiki Korei, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L107 - 23 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L107 - 1 z 200620.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.