Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 1

Strona 1 z 7
19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/341/WE)

L 133/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 13 342 216 13 342 216 489 142 489 142 13 831 358 13 831 358

RAZEM

13 522 519

489 142

14 011 661

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 200 000 142 216 142 216 13 342 216

— 187 222 159 704 489 142

13 200 000 329 438 301 920 13 831 358

Tytuł 1 — Razem RAZEM

13 342 216 13 522 519

489 142 489 142

13 831 358 14 011 661

L 133/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Uwagi Całkowita subwencja Wspólnot Europejskich

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

13 200 000

13 200 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. 101 Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

142 216

187 222

329 438

Uwagi Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na lata 2005–2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe za rok 2005 oznaczają środki faktycznie wykorzystane w tym roku. Wyrównanie dla całej kwoty 500 000 EUR ujęto w środkach na rok 2006. 102 Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

142 216

159 704

301 920

Uwagi Niniejszy rozdział odnosi się do środków Phare przyznanych na poszczególne cele i ujmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare III są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami.

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/5

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział 3 30 31 32 33 34

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

WYDATKI EKSPLOATACYJNE OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) PROGRAM PHARE PLAN DZIAŁANIA W SPRAWIE ROZSZERZENIA PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) Tytuł 3 — Razem 7 442 216 142 216 1 550 000 — 301 920 489 142 187 222 329 438 1 550 000 301 920 7 931 358 5 750 000 — 5 750 000

RAZEM

13 522 519

489 142

14 011 661

L 133/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L133 - 35 z 200619.5.2006

    Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006 (  Dz.U. L 67 z 8.3.2006)

  • Dz. U. L133 - 19 z 200619.5.2006

    Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

  • Dz. U. L133 - 0 z 200619.5.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.