Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 19

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 19

Strona 1 z 3
19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/19

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/342/WE)

L 133/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 24 742 000 p.m. p.m. p.m. 24 742 000

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. 15 451 165 15 451 165 15 451 165 15 451 165

RAZEM

26 847 000

15 451 165

42 298 165

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/21

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

102 1023

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Pozycja 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

Tytuł 1 — Razem

24 742 000

p.m.

24 742 000

L 133/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

102 1023 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

p.m.

p.m.

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/23

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 5 0

500 5000

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Pozycja 5 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. 15 451 165 15 451 165 15 451 165 15 451 165 15 451 165 15 451 165

Tytuł 5 — Razem RAZEM

p.m. 26 847 000

15 451 165 15 451 165

15 451 165 42 298 165

L 133/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

500 5000

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

p.m.

15 451 165

15 451 165

Uwagi Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (artykuł 16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/25

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział 1 11

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Razem 14 361 000 14 714 000 750 000 750 000 15 111 000 15 464 000

2 21

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA Tytuł 2 — Razem 1 600 000 3 676 000 945 000 945 000 2 545 000 4 621 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Tytuł 3 — Razem 6 384 000 6 414 000 641 000 641 000 7 025 000 7 055 000

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Razem 2 043 000 2 043 000 13 115 165 13 115 165 15 158 165 15 158 165

RAZEM

26 847 000

15 451 165

42 298 165

L 133/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L133 - 35 z 200619.5.2006

    Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006 (  Dz.U. L 67 z 8.3.2006)

  • Dz. U. L133 - 1 z 200619.5.2006

    Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

  • Dz. U. L133 - 0 z 200619.5.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.