Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006 (  Dz.U. L 67 z 8.3.2006)

Data ogłoszenia:2006-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 35

19.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPROSTOWANIA

Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 67 z dnia 8 marca 2006 r.)

L 133/35

Tekst i tabele na stronach 574 do 576 zostają zastąpione następującym tekstem i tabelami:

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90

Treść

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Razem 14 700 000 14 700 000 13 000 000 13 000 000 9 300 000 9 300 000

RAZEM

14 700 000

13 000 000

9 300 000

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

ROZDZIAŁ 9 0

901 902

Subwencja z ogólnego budżetu UE Inne ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

14 700 000 p.m. 14 700 000

13 000 000 p.m. 13 000 000

9 300 000 p.m. 9 300 000

Tytuł 9 — Razem RAZEM

14 700 000 14 700 000

13 000 000 13 000 000

9 300 000 9 300 000

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

901

Subwencja z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

14 700 000

13 000 000

9 300 000

902

Inne

Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004

p.m.

p.m.

p.m.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 133 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L133 - 19 z 200619.5.2006

    Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

  • Dz. U. L133 - 1 z 200619.5.2006

    Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

  • Dz. U. L133 - 0 z 200619.5.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.