Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce  (1)

Data ogłoszenia:2006-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 16

L 156/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2068)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/404/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII, rozdział 6, sekcja B, podsekcja I, pkt 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5), 2005/591/WE (6), 2005/854/WE (7), 2006/14/WE (8) i 2006/196/WE (9). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Polsce niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym.

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 1392. L 156 z 30.4.2004, str. 53. L 160 z 30.4.2004, str. 56. L 160 z 30.4.2004, str. 73. L 86 z 5.4.2005, str. 13. L 200 z 30.7.2005, str. 96. L 316 z 2.12.2005, str. 17. L 10 z 14.1.2006, str. 66. L 70 z 9.3.2006, str. 80.

9.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/17

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Zakłady mięsne Wykaz pierwotny

Nr Nazwa zakładu

66 87 165 228 230

12620314 14190303 24720304 30220104 30220207

Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak Zakład Przetwórstwa Mięsa „Olewnik-Bis” Wakpol’ Sp. z o.o. Ubojnia zwierząt rzeźnych B. W. Grzelewscy ZPM sp.j. G.E.J. Dworeccy

Zakłady mięsne o niskiej zdolności wytwórczej Wykaz pierwotny

Nr Nazwa zakładu

1

Zakład Pracy Chronionej „Pałuki” spółka jawna, Malice 6, 89-240 Kcynia

Sektor mleczarski Wykaz pierwotny

Nr Nazwa zakładu

30 76 81 100 108

10201601 26021601 26071601 30141601 30241602

OSM w Ozorkowie OSM w Jędrzejowie, Zakład Produkcyjny w Jędrzejowie OSM w Ostrowcu Świętokrzyskim Celia Polska Sp. z o.o. OSM Kaźmierz Wlkp.

Wykaz uzupełniający Zakłady mięsne

Nr Nazwa zakładu

47 50 56 73 94 107 118 139 153

14070204 14230202 14380301 24060201 28183803 12610316 04630201 24010318 24150304

Zakład Mięsny „Nowopol” Sp. j. Odział: Garbatka Letnisko Ubojnia Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała Zakłady Mięsne „Ratyński i Synowie” Sp. j. Zakład Masarski ME Jędrycha Masarnia „Kurpianka” Sp. j. „KRAK – MIĘS”, J. Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A 31-752 Kraków Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, „Masarnia z Ubojnią”, Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19 Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21 PPUH „JANTAR” Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3

L 156/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2006

Wykaz uzupełniający Mięso drobiowe

Nr Nazwa zakładu

185 186

22053901 22053905

Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski, Pępowo ul. Gdańska 118 83-330 Żukowo A&B DROB Sp. z o.o. ul. Pod Elżbietowo 9 83-330 Żukowo

Wykaz uzupełniający Mleko

Nr Nazwa zakładu

24 33

10111602 32161601

Spółdzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul. Spółdzielcza 3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard. Topialnia Serów Rąbino

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 15 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 14 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 12 z 20069.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

 • Dz. U. L156 - 11 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L156 - 10 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L156 - 8 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby

 • Dz. U. L156 - 6 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 5 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L156 - 3 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 820/2006

 • Dz. U. L156 - 1 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.