Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 42

Tytuł:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 42

Strona 42 z 52

Maszyny kombinowane, stanowiące połączenie rodzajów określonych w pkt 1–4 i 7, przeznaczone do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych. Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z posuwem ręcznym. Frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, do drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych. Przenośne pilarki łańcuchowe do obróbki drewna. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome części robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s. Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem. Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem. Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

12.1. lokomotywy i wózki hamulcowe; 12.2. hydrauliczne obudowy zmechanizowane. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w mechanizm prasujący. Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami. Osłony odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu. Podnośniki do obsługi pojazdów. Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 metry. Przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów. Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób. Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w pkt 9, 10 i 11. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS). Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).

9.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK V Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 2 lit. c)

L 157/69

1. Osłony odłączanych mechanicznych wałów napędowych; 2. Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób; 3. Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w załączniku IV pkt 9, 10 i 11; 4. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa; 5. Zawory z dodatkowymi środkami do wykrywania uszkodzeń, przeznaczone do sterowania niebezpiecznymi ruchami maszyny; 6. Instalacje wyciągowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń emitowanych przez maszyny; 7. Osłony i urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osób przed częściami ruchomymi związanymi z procesem przebiegającym w maszynie; 8. Urządzenia monitorujące do kontroli obciążenia i przemieszczania w maszynach podnoszących; 9. Systemy ograniczające mające za zadanie utrzymanie osób w siedziskach; 10. Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego; 11. Układy do rozładowywania ładunków elektrostatycznych zapobiegające gromadzeniu się potencjalnie niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych; 12. Ograniczniki energii i urządzenia nadmiarowe, o których mowa w załączniku I sekcje 1.5.7, 3.4.7 i 4.1.2.6; 13. Układy i urządzenia zmniejszające emisję hałasu i drgań; 14. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS); 15. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS); 16. Oburęczne urządzenie sterujące; 17. Elementy składowe maszyn zaprojektowanych do podnoszenia lub opuszczania osób pomiędzy różnymi przystankami i zawarte w następującym wykazie: a) urządzenia ryglujące drzwi przystankowe; b) urządzenia chroniące jednostkę przenoszącą ładunek przed spadkiem lub niekontrolowanym ruchem w górę; c) ograniczniki prędkości; d) zderzaki z akumulacją energii, — z charakterystyką nieliniową, lub — z tłumieniem ruchu powrotnego; e) zderzaki rozpraszające energię; f) urządzenia zabezpieczające zainstalowane na siłownikach hydraulicznych układów napędowych, jeżeli są stosowane jako urządzenia zapobiegające spadkom; g) elektryczne urządzenia zabezpieczające w postaci łączników bezpieczeństwa zawierających elementy elektroniczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L157 - 87 z 20069.6.2006

    Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (1)

  • Dz. U. L157 - 8 z 20069.6.2006

    Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

  • Dz. U. L157 - 1 z 20069.6.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.