Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 49

Tytuł:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 49

Strona 49 z 52

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 2 lit. a) i b) Artykuł 2 lit. c) Artykuł 1 ust. 2 Artykuł 3 — Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 15 Artykuł 6 ust. 3 Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Artykuł 6 ust. 1 Artykuł 6 ust. 2 — — Artykuł 7 ust.1 — Artykuł 7 ust. 2 i 3 — Artykuł 7 ust. 4 Artykuł 10 Artykuł 22 Artykuł 11 ust. 1 i 2 Artykuł 11 ust. 3 i 4 Artykuł 11 ust. 4 Artykuł 11 ust. 5 Artykuł 5 ust. 1 lit. e) i art. 12 ust. 1 Artykuł 5 ust. 1 lit. f) Artykuł 12 ust. 2 Artykuł 12 ust. 4 Artykuł 12 ust. 3 — — —

(1) Niniejsza tabela wskazuje związek pomiędzy częściami dyrektywy 98/37/WE a częściami niniejszej dyrektywy, dla których przedmiot jest taki sam. Jednakże treść części, dla których wskazano związek, nie jest koniecznie tożsama.

L 157/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa

9.6.2006

Artykuł 8 ust. 6 Artykuł 8 ust. 7 Artykuł 8 ust. 8 Artykuł 9 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 9 ust. 1 akapit drugi Artykuł 9 ust. 2 Artykuł 9 ust. 3 Artykuł 10 ust. 1–3 Artykuł 10 ust. 4 Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 ust. 1 Artykuł 13 ust. 2 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Załącznik I – Uwagi wstępne 1 Załącznik I – Uwagi wstępne 2 Załącznik I – Uwagi wstępne 3 Załącznik I, część 1 Załącznik I sekcja 1.1 Załącznik I sekcja 1.1.1 Załącznik I sekcja 1.1.2 Załącznik I sekcja 1.1.2 lit. d) Załącznik I sekcja 1.1.3 Załącznik I sekcja 1.1.4 Załącznik I sekcja 1.1.5 Załącznik I sekcja 1.2 Załącznik I sekcja 1.2.1 Załącznik I sekcja 1.2.2 Załącznik I sekcja 1.2.3 Załącznik I sekcja 1.2.4 Załącznik I sekcja 1.2.4 ust.1–3 Załącznik I sekcja 1.2.4 ust. 4–6 Załącznik I sekcja 1.2.4 ust. 7 Załącznik I sekcja 1.2.5

Artykuł 5 ust. 4 — — Artykuł 14 ust. 1 Artykuł 14 ust. 4 Artykuł 14 ust. 3 i 5 Artykuł 14 ust. 8 Artykuł 16 ust. 1–3 Artykuł 17 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 26 ust. 2 — — Artykuł 28 Artykuł 29 Załącznik I – Zasady ogólne, pkt 2 Załącznik I – Zasady ogólne, pkt 3 Załącznik I – Zasady ogólne, pkt 4 Załącznik I, część 1 Załącznik I sekcja 1.1 Załącznik I sekcja 1.1.1 Załącznik I sekcja 1.1.2 Załącznik I sekcja 1.1.6 Załącznik I sekcja 1.1.3 Załącznik I sekcja 1.1.4 Załącznik I sekcja 1.1.5 Załącznik I sekcja 1.2 Załącznik I sekcja 1.2.1 Załącznik I sekcja 1.2.2 Załącznik I sekcja 1.2.3 Załącznik I sekcja 1.2.4 Załącznik I sekcja 1.2.4.1 Załącznik I sekcja 1.2.4.3 Załącznik I sekcja 1.2.4.4 Załącznik I sekcja 1.2.5

9.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa

L 157/81

Załącznik I sekcja 1.2.6 Załącznik I sekcja 1.2.7 Załącznik I sekcja 1.2.8 Załącznik I sekcja 1.3 Załącznik I sekcja 1.3.1 Załącznik I sekcja 1.3.2 Załącznik I sekcja 1.3.3 Załącznik I sekcja 1.3.4 Załącznik I sekcja 1.3.5 Załącznik I sekcja 1.3.6 Załącznik I sekcja 1.3.7 Załącznik I sekcja 1.3.8 Załącznik I sekcja 1.3.8 A Załącznik I sekcja 1.3.8 B Załącznik I sekcja 1.4 Załącznik I sekcja 1.4.1 Załącznik I sekcja 1.4.2 Załącznik I sekcja 1.4.2.1 Załącznik I sekcja 1.4.2.2 Załącznik I sekcja 1.4.2.3 Załącznik I sekcja 1.4.3 Załącznik I sekcja 1.5 Załącznik I sekcja 1.5.1 Załącznik I sekcja 1.5.2 Załącznik I sekcja 1.5.3 Załącznik I sekcja 1.5.4 Załącznik I sekcja 1.5.5 Załącznik I sekcja 1.5.6 Załącznik I sekcja 1.5.7 Załącznik I sekcja 1.5.8 Załącznik I sekcja 1.5.9 Załącznik I sekcja 1.5.10 Załącznik I sekcja 1.5.11 Załącznik I sekcja 1.5.12 Załącznik I sekcja 1.5.13 Załącznik I sekcja 1.5.14

Załącznik I sekcja 1.2.6 Załącznik I sekcja 1.2.1 Załącznik I sekcja 1.1.6 Załącznik I sekcja 1.3 Załącznik I sekcja 1.3.1 Załącznik I sekcja 1.3.2 Załącznik I sekcja 1.3.3 Załącznik I sekcja 1.3.4 Załącznik I sekcja 1.3.5 Załącznik I sekcja 1.3.6 Załącznik I sekcja 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 157 POZ 24 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L157 - 87 z 20069.6.2006

    Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (1)

  • Dz. U. L157 - 8 z 20069.6.2006

    Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

  • Dz. U. L157 - 1 z 20069.6.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.