Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 159 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec członka Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2006-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 159 POZ 14

L 159/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Niemiec członka Komitetu Regionów (2006/408/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, Pan Volker HOFF, Minister Kraju Związkowego Hesja ds. Związkowych i Europejskich oraz delegat do Rady Federalnej (Bundesrat) z ramienia kraju związkowego Hesja, jest mianowany członkiem Komitetu Regionów na miejsce pana Jochena RIEBELA, na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

(1)

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dnia 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od 26 stycznia 2006 r. do 25 stycznia 2010 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w wyniku rezygnacji pana Jochena RIEBELA,

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 159 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 15 z 200613.6.2006

  Decyzja Komisji z 9 czerwca 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1632) (1)

 • Dz. U. L159 - 13 z 200613.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/55/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego (1)

 • Dz. U. L159 - 10 z 200613.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 13 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L159 - 8 z 200613.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L159 - 5 z 200613.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L159 - 3 z 200613.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L159 - 1 z 200613.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.