Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Data ogłoszenia:2006-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 1

Strona 1 z 3
22.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 913/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebedących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIE PROCEDURY (1) (5)

Komisja, zawiadomieniem z dnia 29 września 2005 r. (4), wszczęła, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przegląd środków antydumpingowych stosowanych do SKT pochodzących z Japonii.

B. BADANIE DOTYCZĄCE NOWYCH MODELI PROFESJONALNYCH SYSTEMÓW KAMER 1. PROCEDURA

Dwóch japońskich producentów eksportujących, Matsushita oraz Hitachi Denshi (Europa) GmbH („Hitachi”), poinformowało Komisję, że zamierzają wprowadzić na rynek Wspólnoty nowe modele profesjonalnych systemów kamer i złożyło wniosek do Komisji o dodanie tych nowych modeli profesjonalnych systemów kamer, łącznie z akcesoriami do nich, do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000, wyłączając je w ten sposób z zakresu ceł antydumpingowych.

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (2), ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych („SKT”) pochodzących z Japonii. We wrześniu 2000 r. Rada, rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (3), potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (wraz z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w Załączniku do tego rozporządzenia („Załącznik”), którymi są profesjonalne systemy kamer o najwyższej jakości, objęte pod względem technicznym definicją produktu zawartąw art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, lecz których nie można traktować jako systemów kamer telewizyjnych.

(6)

(2)

Komisja poinformowała o tym przemysł wspólnotowy i rozpoczęła dochodzenie ograniczone do określenia, czy produkty objęte postępowaniem wchodzą w zakres ceł antydumpingowych i czy normatywna część rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 powinna zostać odpowiednio zmieniona.

2. MODELE OBJĘTE DOCHODZENIEM (7)

(3)

Otrzymano wnioski o wyłączenie następujących modeli systemów kamer, do których dołączono odpowiednią informację techniczną:

Matsushita: — głowica kamery AK-HC910L, — głowica kamery AK-HC1500G, — zespół sterujący kamery AK-HRP900, — zespół sterujący kamery AK-HRP150.

(4) Dz.U. C 239 z 29.9.2005, str. 9.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1754/2004 (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1454/2005 (Dz.U. L 231 z 8.9.2005, str. 1).

L 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2006

Wszystkie modele zaprezentowano jako nowsze wersje modeli wcześniej wyłączonych z zakresu obowiązujących środków antydumpingowych.

(10)

b) Głowice kamer DK-H31 oraz zdalny panel sterowania RU-3300N Głowice kamer DK-H31 oraz zdalny panel sterowania RU-3300N wchodzą w zakres opisu produktu w zawartego w art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 56 z 200622.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2376) (1)

 • Dz. U. L169 - 48 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 47 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 36 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 26 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 25 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 21 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L169 - 19 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L169 - 17 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L169 - 15 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L169 - 14 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2006 r.

 • Dz. U. L169 - 13 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 704/2006

 • Dz. U. L169 - 10 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2148/96 ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych

 • Dz. U. L169 - 8 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.