Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

Data ogłoszenia:2006-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 1

Strona 1 z 3
21.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 20 i art. 23 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

Dnia 10 grudnia 2004 r. (7) Komisja, na podstawie art. 18 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, wszczęła przegląd wygaśnięcia ostatecznych środków wyrównawczych. Uchylenie lub utrzymanie rozszerzonych środków będzie zależało od ustaleń tego dochodzenia.

B. OBECNE DOCHODZENIE

1. Wniosek dotyczący przeglądu

(4)

Komisja otrzymała następnie wniosek o zwolnienie z rozszerzonych środków zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 20 i art. 23 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Wniosek został złożony przez Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Izrael (zwanego dalej Hanitą), producenta w Izraelu (zwanym dalej krajem, którego dotyczy postępowanie). 2. Wszczęcie przeglądu Komisja zbadała dowody przedstawione przez Hanitę i uznała je za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia dochodzenia zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 20 i art. 23 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego w celu określenia możliwości przyznania Hanicie zwolnienia z tych rozszerzonych środków. Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po umożliwieniu przemysłowi wspólnotowemu, którego dotyczy postępowanie, wyrażenia swoich uwag rozporządzeniem (WE) nr 1370/2005 (8) Komisja wszczęła przegląd rozporządzeń (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 w odniesieniu do Hanity. Rozporządzenie wszczynające przegląd uchyliło cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1975/2004 w stosunku do produktu objętego dochodzeniem, wysyłanego z Izraela przez Hanitę. Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, władzom celnym polecono podjąć odpowiednie kroki w celu rejestracji takich przywozów.

Rozporządzeniami (WE) nr 1676/2001 (3) i (WE) nr 2597/1999 (4) Rada wprowadziła, odpowiednio, środki antydumpingowe i wyrównawcze w stosunku do folii z politereftalanu etylenu („PET”) pochodzącej między innymi z Indii. Rozporządzeniami (WE) nr 1975/2004 (5) i (WE) nr 1976/2004 (6) Rada rozszerzyła te środki na folię PET wysyłaną z Izraela i z Brazylii („rozszerzone środki”), z wyjątkiem przywozu wyrobów produkowanych przez jedną brazylijską firmę, Terphane Ltda, oraz jedną izraelską firmę, Jolybar Ltd, konkretnie wymienioną w każdym z tym rozporządzeń.

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 288, 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (4) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. (5) Dz.U. L 342 z 15.11.2004, str. 1. (6) Dz.U. L 342 z 15.11.2004, str. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 30 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62) (1)

 • Dz. U. L17 - 27 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 61) (1)

 • Dz. U. L17 - 16 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54)

 • Dz. U. L17 - 14 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L17 - 13 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L17 - 11 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L17 - 9 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L17 - 6 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

 • Dz. U. L17 - 4 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.