Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3084) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

31.12.2005

3

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e), f) i g) załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 11 załącznik I rozdział II pkt 14 lit. e) i f) załącznik I rozdział III pkt 15 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 załącznik B rozdział II pkt 3 dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a) załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/11

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

Data pełnego dostosowania

4

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g) załącznik I rozdział I pkt 2 lit. a) załącznik I rozdział I pkt 11 załącznik I rozdział III pkt 15 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A rozdział I pkt 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a) załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

5

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

dyrektywa Rady 71/118/EWG: załącznik I rozdział I pkt 1 lit. a), b), c), e) i g) załącznik I rozdział I pkt 4 lit. c) załącznik I rozdział II pkt 14 lit. b) i c) załącznik I rozdział V pkt 18 lit. d) załącznik I rozdział VII pkt 43 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d) i e) załącznik A rozdział I pkt 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 dyrektywa Rady 94/65/WE: załącznik I rozdział III pkt 1 lit. a)

31.12.2005

6

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik II rozdział I pkt 9 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. f) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005

7

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), b), c) i e) załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik II rozdział I pkt 9 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), d), e) i f) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2 załącznik B rozdział II pkt 3

31.12.2005

8

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), b), c) i e) załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik II rozdział I pkt 9 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. a), b), c), e) i f) załącznik A rozdział I pkt 6 i 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005

9

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik II rozdział I pkt 1 lit. a), c) i e) załącznik II rozdział I pkt 4 lit. a) załącznik II rozdział I pkt 9 dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A rozdział I pkt 2 lit. b) i c) załącznik A rozdział I pkt 11 załącznik B rozdział I pkt 1 i 2

31.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 189 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 25 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/484/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L189 - 23 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/483/WPZiB z dnia 11 lipca 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L189 - 17 z 200612.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 16 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady 2006/482/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji ustanawiającej zasady ogólne udziału Republiki Turcji w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L189 - 15 z 200612.7.2006

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 22 czerwca 2006 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L189 - 12 z 200612.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3115) (1)

 • Dz. U. L189 - 7 z 200612.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania połowy członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L189 - 5 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające po raz dziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L189 - 3 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1052/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2222/2000 ustanawiające zasady finansowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (Sapard) (1)

 • Dz. U. L189 - 1 z 200612.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.