Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 65

Określenie „włókna naturalne” obejmuje włosie końskie objęte pozycją 0503, jedwab objęty pozycjami 5002 i 5003, jak i włókna wełniane oraz cienką i grubą sierść zwierzęcą objętą pozycjami od 5101 do 5105, włókna bawełniane objęte pozycjami od 5201 do 5203 i inne włókna roślinne objęte pozycjami od 5301 do 5305. Określenie „masa włókiennicza”, „materiały chemiczne” oraz „materiały do wytwarzania papieru” są używane w wykazie w celu określenia materiałów niesklasyfikowanych w działach od 50 do 63, które mogą być użyte do produkcji sztucznych, syntetycznych lub papierowych włókien lub przędz. Określenie „sztuczne włókna odcinkowe” użyte jest w wykazie w stosunku do kabli włókna syntetycznego lub sztucznego, włókien ciętych lub odpadów, objętych pozycjami od 5501 do 5507.

4.2.

4.3.

4.4.

Uwaga 5 5.1. Gdy w przypadku danego produktu odsyła się do niniejszej uwagi, warunki określone w kolumnie 3 nie mają zastosowania do żadnego z podstawowych materiałów włókienniczych użytych do wytworzenia tego produktu, które w sumie stanowią nie więcej niż 10 % całkowitej wagi wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych (patrz także: uwagi 5.3 i 5.4).

L 20/22

5.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

Jednakże margines tolerancji wymieniony w uwadze 5.1 może być stosowany tylko do produktów mieszanych, które zostały wytworzone z dwóch lub kilku podstawowych materiałów włókienniczych. Podstawowymi materiałami włókienniczymi są: — jedwab, — wełna, — gruba sierść zwierzęca, — cienka sierść zwierzęca, — włosie końskie, — bawełna, — papier i materiały do jego produkcji, — len, — konopie naturalne, — juty i inne łykowe włókna tekstylne, — sizal i inne włókna tekstylne z rodzaju Agava, — włókna kokosowe, manila, ramia i inne roślinne włókna tekstylne, — syntetyczne włókna ciągłe, — sztuczne włókna ciągłe, — włókna przewodzące prąd, — syntetyczne odcinkowe włókna polipropylenowe, — syntetyczne odcinkowe włókna z poliestru, — syntetyczne odcinkowe włókna z poliamidu, — syntetyczne odcinkowe włókna z poliakrylonitrylu, — syntetyczne odcinkowe włókna z poliimidu, — syntetyczne odcinkowe włókna z politetrafluoroetylenu, — syntetyczne odcinkowe włókna z poli(fenylenu sulfonowego), — syntetyczne odcinkowe włókna z poli(chlorku winylu), — inne syntetyczne włókna odcinkowe, — sztuczne odcinkowe włókna wiskozowe, — inne sztuczne włókna odcinkowe, — przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z polieteru skręconego lub nie, — przędza z poliuretanu uzupełniona elastycznymi segmentami z poliestru skręconego lub nie, — produkty objęte pozycją 5605 (przędza metalizowana) zawierające pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub z rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego, lub nie, proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej 5 mm, umieszczone i przyklejone przy pomocy przezroczystego lub kolorowego spoiwa między dwie warstewki tworzywa sztucznego, — inne produkty objęte pozycją 5605.

24.1.2006

PL

Przykład:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/23

Przędza objęta pozycją 5205 wytworzona z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i ze sztucznych włókien odcinkowych objętych pozycją 5506, jest przędzą mieszaną. Dlatego niepochodzące sztuczne włókna odcinkowe, które nie spełniają reguł pochodzenia (wymagających wytwarzania z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej) mogą być użyte, jeśli ich całkowita waga nie przekroczy 10 % wagi przędzy. Przykład: Tkanina wełniana objęta pozycją 5112 wytworzona z przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i z syntetycznej przędzy z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509 jest tkaniną mieszaną.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.