Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

1506

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

od 1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje: – Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiticica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi – Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami od 1507 do 1515 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, i – wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513. Wytwarzanie, w którym: – wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, i – wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 i 1513. Wytwarzanie: – ze zwierząt objętych działem 1, i/lub – w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

ex Dział 17

Cukier i wyroby cukiernicze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/29

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 1701

Cukier trzcinowy i buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1702

Inne cukry, włączając chemicznie czystą laktozę, maltozę, glukozę i fruktozę w formie stałej; syropy cukrowe, niezawierające dodanych substancji aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: – Chemicznie czysta maltoza i fruktoza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702

– Inne cukry w postaci stałej, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące

ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

L 20/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.