Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 65

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 20/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formie podstawowej, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3907 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły: – Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (13) – Pozostałe Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (14) Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (15) Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu i/lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromowego (bifenol A) Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907

– Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS)

– Poliester

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, w formach podstawowych

od 3916 do 3921

Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły: – Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbka powierzchniowa – Pozostałe: – – Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (16) Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/47

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (17) Wytwarzanie, w którym: – wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, i – w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3916 i ex 3917

Rury, przewody i węże

ex 3920

– Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem z etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów (18)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

– Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

od 3922 do 3926

Artykuły z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Laminowanie arkuszy kauczuku naturalnego Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; z wyjątkiem:

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

4005

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe: – Bieżnikowane pneumatyczne opony, pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe – Pozostałe Bieżnikowanie opon używanych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012

L 20/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.