Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 4017

Artykuły z ebonitu

Wytwarzanie z ebonitu

ex Dział 41

Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4102

Surowe skóry owcze, jagnięce, bez wełny Skóry, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej

Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt

od 4104 do 4106

Dogarbowywanie wstępnie garbowanych skór Lub Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4107, 4112 i 4113

Skóra poddana dalszej wyprawie po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, odwłoszona, nawet dwojona, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

ex 4114

Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana, metalizowana

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 43

Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone: – Płaty, krzyże i podobne kształty

Wybielanie lub barwienie, z cięciem i łączeniem garbowanych lub wykończonych skór

– Pozostałe

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/49

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)

Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nieokorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego

ex 4407

Drewno piłowane lub łupane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone o grubości powyżej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4408

Arkusze do fornirowania (także uzyskane przez cięcie laminowanego drewna) oraz na sklejki, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone, oraz inne drewno piłowane wzdłużnie, łączone lub łuszczone, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4409

Drewno nieprzerwanie kształtowane wzdłuż brzegów, końców czy płaszczyzn, także strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę: – Szlifowane lub łączone na zakładkę – Kształtki i profile Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane Szlifowanie lub łączenie na zakładkę

Frezowanie lub profilowanie

od ex 4410 do ex 4413

Frezowanie lub profilowanie

ex 4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar

ex 4416

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach

ex 4418

– Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.