Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 65

– Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

ex 4421

Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 20/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

4503

Artykuły z korka naturalnego

Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 47

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane i kratkowane

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe z papieru, nawet pakowane w pudełka

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4818

Papier toaletowy

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/51

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 4820

Bloki listowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

4910

Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe:

– Kalendarze typu ”wiecznego„ lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tektura

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

ex Dział 50

Jedwab; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzebne lub czesane

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu

L 20/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.