Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 5004 do ex 5006

Przędza jedwabna i przędza z odpadów jedwabiu

Wytwarzanie z (19): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – innych włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5007

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (20) Wytwarzanie z (21): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (22): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

ex Dział 51

Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; z wyjątkiem: Przędza wełniana, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

od 5106 do 5110

od 5111 do 5113

Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego – Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (23)

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/53

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (24): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 52

Bawełna; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 5204 do 5207

Przędza i nić bawełniana

Wytwarzanie z (25): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

od 5208 do 5212

Tkaniny bawełniane

– Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (26)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (27): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

L 20/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.