Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 53

Pozostałe włókna roślinne, przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 5306 do 5308

Przędza z pozostałych włókien roślinnych; przędza papierowa

Wytwarzanie z (28): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

od 5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej: – Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (29)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (30): – przędzy z włókna kokosowego, – przędzy jutowej, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/55

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 5401 do 5406

Nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytwarzanie z (31): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5407 i 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:

– Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (32)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (33): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

od 5501 do 5507

Włókna odcinkowe chemiczne

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

od 5508 do 5511

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

Wytwarzanie z (34): – surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

L 20/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.