Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych:

– Zawierające nitkę gumową

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (35)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (36): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z (37): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5602

Filc, nawet impregnowany, pokryty lub laminowany:

powleczony,

– Filc igłowany

Wytwarzanie z (38): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Jednakże: – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, – włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/57

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (39): – włókien naturalnych, – z włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5604

Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym: – Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym – Pozostałe Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym Wytwarzanie z (40): – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru Wytwarzanie z (41): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru Wytwarzanie z (42): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:

– Z filcu igłowanego

Wytwarzanie z (43): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Jednakże: – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

L 20/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.