Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże – Z innego rodzaju filcu Wytwarzanie z (44): – włókien naturalnych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej – Pozostałe Wytwarzanie z (45): – przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej, – przędzy syntetycznej lub sztucznej, – włókien naturalnych, lub – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

ex Dział 58

Tkaniny specjalne; tkaniny igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem:

– Łączone z nitką gumową – Pozostałe

Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (46) Wytwarzanie z (47): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/59

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet konfekcjonowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

5810

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy

5902

Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych: – Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych – Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy

Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902

Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z przędzy (48)

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wycinane do kształtu Pokrycia ścienne włókiennicze: – Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami

5905

Wytwarzanie z przędzy

L 20/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.