Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 60

Tkaniny dziane lub szydełkowane

Wytwarzanie z (56): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin

– Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu lub uzyskane bezpośrednio w kształcie

Wytwarzanie z przędzy (57) (58)

– Pozostałe

Wytwarzanie z (59): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

ex Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z przędzy (60) (61)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowane

Wytwarzanie z przędzy (62) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (63)

ex 6210 i ex 6216

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (64) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (65)

6213 i 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:

– Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (66) (67) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (68)

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/63

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (69) (70) lub Wykańczanie poprzez drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytych nie zadrukowanych towarów objętych pozycjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

6217

Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212:

– Haftowane

Wytwarzanie z przędzy (71) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (72)

– Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

Wytwarzanie z przędzy (73) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (74)

– Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietów

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy (75)

ex Dział 63

Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 6301 do 6304

Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.