Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 65

– Z filcu lub włókniny

Wytwarzanie z (76): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

L 20/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe: – Haftowane Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (77) (78) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dziane i szydełkowane), których wartość nie przekracza 40 % ceny exworks produktu – Pozostałe Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (79) (80) Wytwarzanie z (81): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych ani nie czesanych, ani w żaden inny sposób nie przygotowanych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

6305

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

6306

Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe: – Z włóknin Wytwarzanie z (82) (83): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej – Pozostałe Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (84) (85) Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymaganiom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszw wewnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406

6307

Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieży

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

ex Dział 64

Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów; z wyjątkiem:

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły oraz ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 65

Nakrycia głowy i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6503

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy, objętych pozycją 6501, nawet z podszyciem i przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (86)

6505

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (87)

ex Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6601

Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Dział 67

Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 68

Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 6803

Wyroby z łupków i łupków scalonych

Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce

ex 6812

Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanin na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezu

Wytwarzanie z dowolną pozycją

materiałów

objętych

ex 6814

Wyroby z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką scaloną lub regenerowaną)

Dział 69

Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 20/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.