Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Szkło z warstwą nieodblaskową

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7006

Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane, ani nie oprawione w innych materiałach: – Podłoża z płyty szklanej, pokryte warstwą materiału dielektrycznego i półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (88) – Pozostałe

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowlekanego (substratów) objętych pozycją 7006

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7008

Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia, ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu lub Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

ex 7019

Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z: – niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub – waty szklanej

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/67

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

7106, 7108 i 7110

Metale szlachetne:

– W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 lub Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

– W stanie półproduktu lub w proszku

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, półwyroby

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi nieobrobionymi

7116

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7117

Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 72

Żeliwo i stal; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 20/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.