Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 65

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7207

Półprodukty z żeliwa lub ze stali niestopowej

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205

od 7208 do 7216

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej

Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206

7217

Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej

Wytwarzanie z pozycją 7207

półwyrobów

objętych

ex 7218, od 7219 do 7222

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7218

7223

Drut ze stali nierdzewnej

Wytwarzanie z pozycją 7218

półwyrobów

objętych

ex 7224, od 7225 do 7228

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałych stali stopowych, sztaby i pręty drążone nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej lub niestopowej

Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206, 7218 lub 7224

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z pozycją 7224

półwyrobów

objętych

ex Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 7301

Ścianka szczelna

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

7304, 7305 i 7306

Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

ex 7307

Łączniki rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/69

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301

ex 7315

Łańcuch przeciwpoślizgowy

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7401

Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:

– Miedź rafinowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne elementy

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi

7404

Odpady miedzi i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7405

Stopy przejściowe miedzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 20/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.