Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 65

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/93

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

9606

Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

9608

Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją, co produkt

9612

Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 9613

Zapalniczki z zapalnikiem piezoelektrycznym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9613, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 9614

Fajki i cybuchy

Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków

Dział 97

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwaga wstępna 7.2. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwaga wstępna 7.2. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwaga wstępna 7.2. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. Uwaga 3 do działu 32 podaje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32. Pod określeniem ”grupa„ rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, patrz: Uwagi wstępne 7.1 i 7.3. W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.