Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 59

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 59

Strona 59 z 65

W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. W przypadku produktów złożonych z materiałów zaklasyfikowanych w ramach pozycji3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

L 20/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

(18) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2. (19) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (20) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (21) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (22) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (23) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (24) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (25) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (26) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (27) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (28) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (29) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (30) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (31) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (32) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (33) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (34) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (35) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (36) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (37) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (38) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (39) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (40) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (41) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (42) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (43) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (44) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (45) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (46) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 59 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.