Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Decyzja nr 2/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Izrael z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 65

(47) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (48) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (49) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (50) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (51) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (52) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (53) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (54) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzajów stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (55) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (56) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (57) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (58) Patrz: Uwagi wstępne 6. (59) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (60) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (61) Patrz: Uwagi wstępne 6. (62) Patrz: Uwagi wstępne 6. (63) Patrz: Uwagi wstępne 6. (64) Patrz: Uwagi wstępne 6. (65) Patrz: Uwagi wstępne 6. (66) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (67) Patrz: Uwagi wstępne 6. (68) Patrz: Uwagi wstępne 6. (69) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (70) Patrz: Uwagi wstępne 6. (71) Patrz: Uwagi wstępne 6. (72) Patrz: Uwagi wstępne 6. (73) Patrz: Uwagi wstępne 6. (74) Patrz: Uwagi wstępne 6. (75) Patrz: Uwagi wstępne 6. (76) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (77) Patrz: Uwagi wstępne 6. (78) W przypadku produktów dzianych i szydełkowanych, nie elastycznych ani nie podgumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianych lub szydełkowanych (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), patrz: Uwagi wstępne 6. (79) Patrz: Uwagi wstępne 6. (80) W przypadku produktów dzianych i szydełkowanych, nie elastycznych ani nie podgumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianych lub szydełkowanych (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), patrz: Uwagi wstępne 6. (81) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. 82 ( ) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (83) Patrz: Uwagi wstępne 6. (84) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, patrz: Uwagi wstępne 5. (85) Patrz: Uwagi wstępne 6. (86) Patrz: Uwagi wstępne 6. (87) Patrz: Uwagi wstępne 6. (88) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (89) Niniejszą regułę stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/95

ZAŁĄCZNIK IIIa WZORY ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1 I WNIOSKU O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO EUR.1 Instrukcje dotyczące druku 1. Wymiary formularza wynoszą 210 x 297 mm, dopuszcza się zmniejszenie długości o 5 mm lub jej zwiększenie o 8 mm. Używa się papieru w kolorze białym, klejonego do pisania, bez zawartości ścieru mechanicznego oraz o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. W tle drukowany jest wzór giloszowany, pozwalający na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych lub chemicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 20 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.