Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 1

Tytuł:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — poprawki do budżetu 2006

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 1

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO POPRAWKI DO BUDŻETU 2006 (2006/487/WE) (Zestawienie) (1)

Środki początkowe 2005

Tytuł

Nagłówek

Budżet początkowy 2006

Amendment

Dochody (1) Tytuł 1 Tytuł 2 Otrzymane opłaty Subwencja z Komisji 8 569 091 18 930 000 20 000 000 22 000 000 3 800 000 25 800 000 Tytuł 3 Tytuł 4 Tytuł 5 Tytuł 6 Tytuł 7 Składki z państw trzecich Inne składki Operacje administracyjne Dochody za usługi świadczone odpłatnie Korekta nierównowagi budżetowej Dochody ogółem 28 970 696 p.m. 1 425 000 46 605 0 550 000 1 273 000 90 000 66 000 p.m. 47 779 000 24 400 000 22 000 000 3 800 000 25 800 000 550 000 1 273 000 90 000 66 000 p.m. 52 179 000 22 000 000 22 000 000 4 785 000 26 785 000 550 000 1 273 000 90 000 66 000 p.m. 50 764 000 26 000 000 22 000 000 4 785 000 26 785 000 550 000 1 273 000 90 000 66 000 p.m. 54 764 000

Wydatki Tytuł 1 Tytuł 2 Tytuł 3 Personel i wydatki z nim związane Budynki, wyposażenie i inne wydatki eksploatacyjne Wydatki operacyjne Wydatki ogółem 13 967 418 3 428 326 10 267 184 27 662 928 26 443 000 6 263 000 15 073 000 47 779 000 26 443 000 6 263 000 19 473 000 52 179 000 26 443 000 6 263 000 18 058 000 50 764 000 26 443 000 6 263 000 22 058 000 54 764 000

(1) W latach 2005 i 2006 dochody z opłat i należności odpowiadają: w lewej kolumnie — kwotom obciążonym, a w prawej kolumnie — kwotom pobranym.

(1) Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2006 jest dostępna na stronie internetowej Agencji: http://www.easa.europa.eu

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 202 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.