Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 30

Strona 1 z 5
L 207/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji (2006/524/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167, uwzględniając opinię Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rząd włoski przedstawił wykaz dwudziestu dwóch kandydatów. Na późniejszym etapie zaproponuje on jeszcze dwóch kandydatów, aby uzupełnić ten wykaz i uzyskać liczbę członków odpowiadającą liczbie miejsc przyznanych mu na mocy traktatów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Osoby, wymienione w wykazie załączonym do niniejszej decyzji, zostają mianowane członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Mandat obecnych członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wygasa w dniu 20 września 2006 r. Należy zatem mianować członków tego Komitetu na nowy czteroletni okres rozpoczynający się dnia 21 września 2006 r. Rządy Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji przedstawiły wykazy członków w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przyznanych im na mocy traktatów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r.

(2)

W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

28.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/31

ZAŁĄCZNIK Republika Czeska Ms Helena ČORNEJOVÁ Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) Ms Vladimíra DRBALOVÁ Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP) Mr Roman HAKEN Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO) Mr Ludvík JÍROVEC Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber Mr Vladimír MATOUŠEK Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) Mr Jaroslav NĚMEC Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations Ms Dana ŠTECHOVÁ Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) Mr Josef SUCHEL Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) Mr Pavel TRANTINA Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth Mr Ivan VOLEŠ Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR) Mr Josef ZBOŘIL Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP) Ms Marie ZVOLSKÁ Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Niemcy Frau Karin ALLEWELDT Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB Frau Annelie BUNTENBACH Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB Diplom-Volkswirt Peter CLEVER Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Dr. Göke FRERICHS Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels Dr. Renate HEINISCH Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V. Herr Adalbert KIENLE Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 39 z 200628.7.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.