Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 220 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 68. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2006-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 220 POZ 9

11.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające po raz 68. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 2 sierpnia 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1210/2006 (Dz.U. L 219 z 10.8.2006, str. 14).

L 220/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2006

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się w następujący sposób: Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: (1) Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data urodzenia: 10.3.1977. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: palestyńskie, bezpaństwowiec. Nr paszportu: a) 0003684 (egipski dokument podróży), b) 981354 (paszport egipski). Dalsze informacje: od 22 maja 2005 r. przebywa w areszcie śledczym w zakładzie karnym w Weiterstadt, Niemcy. (2) Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy, b) via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 5236/02 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 25 listopada 2003 r. – 1511/02 R.G.GIP. Skazany. (3) Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data urodzenia: 3.8.1973. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. – 7464/2001 R.G.GIP. Wydalony z Włoch w 2002 r. Uciekinier. (4) Merai Zoghbai (alias a) F’raji di Singapore, b) F’raji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir); Data urodzenia: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Miejsce urodzenia: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye). Adres: a) via Bordighera 34, Mediolan, Włochy, b) Senis, Oristano, Sardynia, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. – 7464/2001 R.G.GIP. Uciekinier.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 220 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 13 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L220 - 11 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L220 - 7 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L220 - 6 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L220 - 5 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L220 - 3 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L220 - 1 z 200611.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.