Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006/69/WE z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania oraz uchylająca niektóre decyzje przyznające odstępstwa

Data ogłoszenia:2006-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 5

Strona 5 z 5
a) dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady uważana za przyjętą w dniu 18 lutego 1997 r. na mocy procedury zawartej w art. 27 ust. 4 dyrektywy 77/388/EWG w wersji z dnia 17 maja 1977 r. zezwalająca Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 2 i art. 10 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja ta następuje po powiadomieniu o wniosku wystosowanym do państw członkowskich z dnia 18 grudnia 1996 r. Decyzja Rady 98/23/EWG (4) zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 28e ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady 2002/439/WE (5) zezwalająca Niemcom na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady 2002/880/WE (6) zezwalająca Austrii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady 2004/290/WE (7) zezwalająca Niemcom na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady 2004/736/WE (8) zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 dyrektywy 77/388/EWG. Decyzja Rady 2004/758/WE (9) zezwalająca Austrii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy 77/388/EWG.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L

264 z 5.10.1984, str. 27. 132 z 21.5.1987, str. 22. 269 z 29.9.1988, str. 54. 8 z 14.1.1998, str. 24. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/909/WE (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 49). 151 z 11.6.2002, str. 12. 306 z 8.11.2002, str. 24. 94 z 31.3.2004, str. 59. 325 z 28.10.2004, str. 58. 336 z 12.11.2004, str. 38.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 221 POZ 9 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 17 z 200612.8.2006

  Wytyczne europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/16 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2006/11)

 • Dz. U. L221 - 15 z 200612.8.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania/Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L221 - 7 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L221 - 5 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1223/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L221 - 4 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1222/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 944/2006 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L221 - 3 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200612.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.