Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2006-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 44

44 (kwalifikujące się środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa) b) Instytucja zarządzająca określa w odniesieniu do operacji dotyczących: i) artykułu 37 (działania wspólne), art. 38 (środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory wodnej), art. 39 (porty rybackie, miejsca wyładunku i przystanie) oraz art. 41 (projekty pilotażowe), czy należą one do grupy 1, czy do 3; artykułu 40 (rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne) oraz art. 33 ust. 2 akapit pierwszy (inwestycje w urządzenia przeznaczone do rybołówstwa śródlądowego), czy należą one do grupy 1, czy do 4; artykułu 44 (kwalifikujące się środki na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa), czy należą one do grup 1, 2, 3 czy 4.

ii)

iii)

Instytucja zarządzająca podejmuje decyzję w odniesieniu do operacji ujętych w pkt (i), (ii) oraz (iii) na podstawie następujących czynników: — — — — interesy zbiorowe wobec interesów indywidualnych, beneficjenci zbiorowi wobec beneficjentów indywidualnych (organizacje producenckie, organizacje branżowe), publiczny dostęp do wyników operacji wobec prywatnej własności i kontroli, wkład finansowy podmiotów zbiorowych i instytutów badawczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 223 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.