Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 2

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 2

Strona 1 z 43
L 231/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2006

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony LIST NR 1 List od Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej umowy. Z uwagi na rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz w świetle wniosków z pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu winem, które odbyło się w Santiago de Chile dnia 8 stycznia 2004 r., wniosków z posiedzenia Komitetu Stowarzyszeniowego, które odbyło się w Santiago de Chile w grudniu 2004 r. oraz wniosków z drugiego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu winem oraz pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi w ramach Układu o stowarzyszeniu między UE a Chile z 13–14 czerwca 2005 r., które odbyły się w Madrycie, należy wprowadzić dostosowania techniczne do dodatku I (Oznaczenia geograficzne win pochodzących ze Wspólnoty); do dodatku II (Oznaczenia geograficzne win pochodzących z Chile); do dodatku III (Wykaz tradycyjnych oznaczeń Wspólnoty) oraz dodatku IV (Uzupełniające opisy jakości Chile) do Umowy w sprawie handlu winem. Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby dodatki I, II, III i IV do Umowy w sprawie handlu winem zostały zastąpione dodatkami stanowiącymi załączniki do niniejszego listu ze skutkiem od dzisiejszego dnia. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Mariann FISCHER BOEL

24.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 231/3

LIST NR 2 List od Chile

Bruksela, dnia 24 kwietnia 2006 r.

Szanowna Pani, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do spotkań związanych z dostosowaniami technicznymi, które odbyły się zgodnie z art. 29 ust. 2 Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 r., który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą za obopólną zgodą wnieść zmiany do dodatków do tej umowy. Z uwagi na rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz w świetle wniosków z pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu winem, które odbyło się w Santiago de Chile dnia 8 stycznia 2004 r., wniosków z posiedzenia Komitetu Stowarzyszeniowego, które odbyło się w Santiago de Chile w grudniu 2004 r. oraz wniosków z drugiego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu winem oraz pierwszego posiedzenia Wspólnego Komitetu ds. Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi w ramach Układu o stowarzyszeniu między UE a Chile z 13–14 czerwca 2005 r., które odbyły się w Madrycie, należy wprowadzić dostosowania techniczne do dodatku I (Oznaczenia geograficzne win pochodzących ze Wspólnoty); do dodatku II (Oznaczenia geograficzne win pochodzących z Chile); do dodatku III (Wykaz tradycyjnych oznaczeń Wspólnoty) oraz dodatku IV (Uzupełniające opisy jakości Chile) do Umowy w sprawie handlu winem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 231 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L231 - 140 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 139 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku VI Umowy w sprawie handlu winem załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 136 z 200624.8.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 135 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatku II do Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L231 - 1 z 200624.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w dodatkach I, II, III i IV Umowy w sprawie handlu winem w ramach Układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.