Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 34

Tytuł:

Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

Data ogłoszenia:2006-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 34

L 236/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2006

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006 (2006/587/WE, Euratom) Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) przyjętego przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2004 r., „budżet i budżety zmieniające, w kształcie ostatecznie uchwalonym, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Pierwszy budżet korygujący EMEA na rok 2006 został uchwalony przez Zarząd w dniu 26 lipca 2006 r. (MB/275072/2006).

(EUR) Pozycja Opis Budżet 2004 Budżet 2005 Budżet 2006 Korekty Poprawiony budżet 2006

Dochody 201 521 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych 3 985 264 1 900 995 5 000 000 2 106 000 4 000 000 3 175 000 2 400 000 2 200 000 6 400 000 5 375 000

600 601

91 105 —

250 000 p.m.

550 000 p.m.

210 000 315 000

760 000 315 000

5 125 000 Budżet razem Wydatki 1114 1120 1175 1630 2111 2115 2125 3011 3050 Agenci kontraktowi Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu Usługi tymczasowe Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów Ocena określonych sierocych produktów leczniczych Programy wspólnotowe 6 543 790 1 165 156 — 541 995 499 200 6 798 324 2 789 360 — 560 000 702 000 1 785 000 p.m. 130 000 758 000 3 095 000 5 485 000 250 000 1 147 000 617 000 1 226 000 p.m. 294 000 1 357 000 4 355 000 3 876 000 550 000 250 000 150 000 533 000 150 000 88 000 402 000 942 000 2 400 000 210 000 5 125 000 Budżet razem 96 714 409 111 835 000 123 551 000 5 125 000 128 676 000 1 397 000 767 000 1 759 000 150 000 382 000 1 759 000 5 297 000 6 276 000 760 000 99 385 425 111 835 000 123 551 000 5 125 000 128 676 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 35 z 200631.8.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (  Dz.U. L 235 z 30.8.2006)

 • Dz. U. L236 - 31 z 200631.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820) (1)

 • Dz. U. L236 - 28 z 200631.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L236 - 26 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 24 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 22 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L236 - 20 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L236 - 18 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 11 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L236 - 1 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.