Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (  Dz.U. L 235 z 30.8.2006)

Data ogłoszenia:2006-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 35

31.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 235 z dnia 30 sierpnia 2006 r.) Strona 11, załącznik II: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006”, „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1285/2006”; „Nazwa grupy wymienionej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006”, „Nazwa grupy wymienionej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1285/2006”.

Strona 12, załącznik III: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006”, „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1285/2006”; „Nazwa grupy wymienionej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006”, „Nazwa grupy wymienionej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1285/2006”.

Strona 13, załącznik IV, tytuł pierwszej kolumny: zamiast: powinno być: „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1282/2006”, „Identyfikacja grup i kontyngentów wymienionych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1285/2006”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2042/2000 z dnia 26 września 2000 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 244 z dnia 29 września 2000 r., str. 38) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 11, tom 34, str. 139) Strona 151, Załącznik, nazwa spółki „Hitachi”, kolumna „Wizjer”: dodaje się wpisy: „GM-9(1)” i „GM-51(1)”. Strona 153, Załącznik, nazwa spółki „JVC”, kolumna „Wizjer”: zamiast: powinno być: „VF-P116”, „VF-P116E”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 236 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 34 z 200631.8.2006

  Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

 • Dz. U. L236 - 31 z 200631.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chromafenozydu, halosulfuronu, tembotrionu, walifenalu i wirusa żółtej mozaiki cukini (szczep niezłośliwy) do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3820) (1)

 • Dz. U. L236 - 28 z 200631.8.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L236 - 26 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 24 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L236 - 22 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L236 - 20 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dz. U. L236 - 18 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 11 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L236 - 1 z 200631.8.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.