Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 106

Tytuł:

Protokół 3 w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

Data ogłoszenia:2006-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 106

Strona 1 z 28
L 239/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ 3

1.9.2006

w sprawie wzajemnych ulg preferencyjnych dotyczących niektórych win, wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych (USS Protokół 3)

Artykuł 1 Niniejszy protokół zawiera następujące elementy: 1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie wzajemnych preferencyjnych koncesji handlowych na niektóre wina (załącznik I do niniejszego protokołu); Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie wzajemnego uznawania, ochrony i kontroli nazw win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych (załącznik II do niniejszego protokołu). Artykuł 2 Wymienione Umowy dotyczą win z pozycji 22.04, napojów spirytusowych z pozycji 22.08 i win aromatyzowanych z pozycji 22.05 Systemu Zharmonizowanego zawartego w Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, sporządzonej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. Wymienione umowy obejmują następujące produkty: 1) wina wyprodukowane ze świeżych winogron: a) pochodzące ze Wspólnoty, wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych, o których mowa w tytule V rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, wraz z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych, wraz z późniejszymi zmianami; 3)

b)

pochodzące z Albanii, wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi praktyk i procesów enologicznych zgodnych z ustawodawstwem Albanii. Zasady enologiczne, o których mowa, są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym;

2)

napoje spirytusowe, zdefiniowane: a) w przypadku Wspólnoty – w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, wraz z późniejszymi zmianami, oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 1990 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze dla definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, wraz z późniejszymi zmianami; w przypadku Albanii – w zarządzeniu ministra nr 2 z dnia 6 stycznia 2003 r. dotyczącym przyjęcia rozporządzenia „w sprawie definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych” na podstawie ustawy nr 8443 z dnia 21 stycznia 1999 r. „w sprawie uprawy winorośli, wina i produktów z winorośli”;

2)

b)

wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne, zwane dalej „napojami aromatyzowanymi”, zdefiniowane: a) w przypadku Wspólnoty – w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, wraz z późniejszymi zmianami; w przypadku Albanii – w ustawie nr 8443 z dnia 21 stycznia 1999 r. „w sprawie uprawy winorośli, wina i produktów z winorośli”.

b)

1.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 239/107

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ ALBANII W SPRAWIE WZAJEMNYCH PREFERENCYJNYCH KONCESJI HANDLOWYCH NA NIEKTÓRE WINA

1.

Przywóz do Wspólnoty następujących win pochodzących z Albanii zostaje objęty koncesjami określonymi poniżej:

Opis (zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) protokołu 3) Obowiązujące cło Postanowienia szczególne

Kod CN

Ilość (hl)

ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29

(1)

Gatunkowe wino musujące Wino ze świeżych winogron Wino ze świeżych winogron

Zwolnienie Zwolnienie

5 000 2 000

(1 ) (1 )

Na wniosek jednej z Umawiających się Stron mogą zostać przeprowadzone konsultacje mające na celu dostosowanie kontyngentów poprzez przeniesienie ilości z kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 29 do kontyngentu dotyczącego pozycji ex 2204 10 oraz ex 2204 21.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 239 POZ 106 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 248 z 20061.9.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (  Dz.U. L 210 z 31.7.2006)

 • Dz. U. L239 - 242 z 20061.9.2006

  Akt końcowy

 • Dz. U. L239 - 238 z 20061.9.2006

  Protokół 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (USS Protokół 6)

 • Dz. U. L239 - 160 z 20061.9.2006

  Protokół 4 w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (USS Protokół 4)

 • Dz. U. L239 - 76 z 20061.9.2006

  Protokół 2 w sprawie handlu między Albanią i Wspólnotą w sektorze przetworzonych produktów rolnych (USS Protokół 2)

 • Dz. U. L239 - 74 z 20061.9.2006

  Protokół 1 w sprawie wyrobów żelaznych i stalowych (USS Protokół 1)

 • Dz. U. L239 - 2 z 20061.9.2006

  Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L239 - 1 z 20061.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.