Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 2

Strona 2 z 3

w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, łącznie z dodatkowymi kwotami określonymi w załączniku II do tego rozporządzenia, określono w tabeli 1 załącznika II. Roczny podział między państwa członkowskie środków na zobowiązania, o których mowa w poprzednim ustępie, określono w tabeli 2 załącznika II. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

L 243/34

ZAŁĄCZNIK I

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(EUR)

PL

TABELA 1 – Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.) Dodatkowe środki określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w punktach: 16 20 23 25 26 28 29

Państwo członkowskie

Regiony kwalifikujące się do objęcia celem „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie”

België/Belgique 199 500 000

1 264 522 294

Česká republika

172 351 284

Danmark 74 812 500 199 500 000

452 135 320

Deutschland

8 273 934 718

España

2 925 887 307

France

9 000 763 163

99 750 000

Ireland

260 155 399 209 475 000

Italia

4 539 667 937

Luxembourg

44 796 164

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nederland

1 472 879 499 149 625 000

Österreich

761 883 269

Portugal

435 196 895

Slovensko 153 552 511 215 598 656

398 057 758

Suomi-Finland

778 631 938

Sverige

1 077 567 589

149 624 993

United Kingdom 199 500 000 369 151 167

5 335 717 800 149 624 993 224 437 500 199 500 000 209 475 000 99 750 000

Razem

37 194 148 334

6.9.2006

(EUR) TABELA 2 – Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.9.2006

Państwo członkowskie

2007

België/Belgique 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 57 274 995 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 521 207 743 5 518 848 571 5 515 086 582 762 245 400 762 245 400 206 113 034 206 113 034 133 169 207 133 169 207 54 915 823 51 153 834 62 170 985 62 170 985 62 170 985 53 136 512 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 517 069 260 130 215 467 130 215 467 130 215 467 210 411 357 210 411 357 210 411 357 6 399 452 6 399 452 6 399 452 678 448 991 678 448 991 678 448 991 37 165 057 37 165 057 37 165 057 1 300 073 309 1 300 073 309 1 300 073 309 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 56 208 234 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 520 140 982 446 483 901 446 483 901 446 483 901 446 483 901 1 192 678 174 1 192 678 174 1 192 678 174 1 192 678 174 64 590 760 64 590 760 64 590 760 64 590 760 53 121 612 53 121 612 53 121 612 53 121 612

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 66 081 102 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 530 013 850 PL

Česká republika

53 121 612

Danmark

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

España

446 483 901

France

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

Italia

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

Nederland

210 411 357

Österreich

130 215 467

Portugal

62 170 985

Slovensko

59 287 258

Suomi-Finland

133 169 207

Sverige

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Razem

5 523 220 006

L 243/35

L 243/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.9.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.