Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3472)

Data ogłoszenia:2006-09-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 3

Strona 3 z 3

ZAŁĄCZNIK II Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do wsparcia przejściowego i specjalnego przeznaczenia z funduszy strukturalnych w ramach celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(EUR) TABELA 1 – Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.) Regiony kwalifiku- Dodatkowe środki określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w punktach: jące się do objęcia celem „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” 15 19 20 26 27 w ramach systemu przejściowego

Państwo członkowskie

Ellada España Ireland Italia Kypros Magyarorszag Portugal Suomi-Finland United Kingdom Razem

582 395 315 3 649 807 023 418 744 086 626 325 208 361 895 758 1 720 653 088 347 157 850 324 544 537 880 529 981 8 912 052 846 139 732 594 99 749 993 658 176 008 299 250 000 250 372 500 139 732 594 58 848 251 164 835 524 250 372 500 99 749 993 434 492 233 299 250 000

(EUR) TABELA 2 – Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.) Państwo członkowskie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ellada España Ireland Italia Kypros Magyarorszag Portugal Suomi-Finland United Kingdom Razem

205 317 626 1 206 899 743 143 368 343 216 111 659 101 752 415 646 048 749 102 050 610 99 696 384 285 202 703 3 006 448 232

157 827 178 986 622 023 110 877 547 180 773 664 82 287 352 498 162 329 87 367 364 89 768 069 223 208 873 2 416 894 399

110 336 730 766 344 304 78 386 752 145 435 670 62 822 288 350 275 909 72 684 118 79 839 753 161 215 043 1 827 340 567

62 846 282 546 066 584 45 895 958 110 097 675 43 357 223 202 389 488 58 000 871 69 911 437 99 221 213 1 237 786 731

15 355 833 325 788 865 13 405 162 74 759 680 23 892 160 54 503 069 43 317 626 59 983 122 37 227 383 648 232 900

15 355 833 325 788 865 13 405 162 74 759 680 23 892 160 54 503 069 28 634 379 50 054 806 37 227 383 623 621 337

15 355 833 325 788 865 13 405 162 74 759 680 23 892 160 54 503 069 13 951 133 40 126 490 37 227 383 599 009 775

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 243 POZ 32 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 49 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych na zasadzie przejściowej i szczególnej w ramach celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3480)

 • Dz. U. L243 - 47 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3479)

 • Dz. U. L243 - 44 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475)

 • Dz. U. L243 - 37 z 20066.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konwergencja” w latach 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474)

 • Dz. U. L243 - 22 z 20066.9.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 21 z 20066.9.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L243 - 20 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1321/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustalające należności przywozowe mające zastosowanie do ryżu łuskanego począwszy od dnia 6 września 2006 r.

 • Dz. U. L243 - 6 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005

 • Dz. U. L243 - 3 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wymiany między państwami członkowskimi a Komisją określonych informacji dotyczących wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L243 - 1 z 20066.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.