Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 1

7.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 56/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r (1). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (2). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tribenuronu jako substancji czynnej (3). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (4). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/58 z dnia 21 września 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (5). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (6).

Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 95. Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51. Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 21. Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14. Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17. Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 63.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6)

L 245/2

(7) (8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2006

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/5/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej (1). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/6/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tolilfluanidu jako substancji czynnej (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Do pkt 12a (dyrektywa Rady 91/414/EWG) rozdziału XV załącznika II do porozumienia dodaje się następujące tiret: „— 32005 L 0053: dyrektywą Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 51), — 32005 L 0054: dyrektywą Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U. L 244 z 20.9.2005, str. 21), — 32005 L 0057: dyrektywą Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 14), — 32005 L 0058: dyrektywą Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17), — 32005 L 0072: dyrektywą Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 63), — 32006 L 0005: dyrektywą Komisji 2006/5/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 17), — 32006 L 0006: dyrektywą Komisji 2006/6/WE z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21).”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2005/53/WE, 2005/54/WE, 2005/57/WE, 2005/58/WE, 2005/72/WE, 2006/5/WE i 2006/6/WE w językach islandzkim i norweskim, które mają być opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący

R. WRIGHT

(1) Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 17. (2) Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 245 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 46 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 47 do Porozumienia EOG w sprawie zniesienia barier technicznych w handlu winem

 • Dz. U. L245 - 45 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2006 z dnia 2 czerwca 2006 zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 44 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L245 - 42 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 40 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 38 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 22 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 18 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 17 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 16 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 13 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 11 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 9 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 8 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 7 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 5 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 4 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L245 - 3 z 20067.9.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L245 - 0 z 20067.9.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.