Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 16

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/607/WPZiB z dnia 7 września 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM)

Data ogłoszenia:2006-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 16

L 246/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/607/WPZiB z dnia 7 września 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/643/WPZiB datę podaną w art. 16 akapit drugi zastępuje się datą „15 grudnia 2006 r.”. Artykuł 2 Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z misją na okres od dnia 16 września do dnia 15 grudnia 2006 r. wynosi 1 530 000 EUR. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 7 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/407/WPZiB zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB ustanawiające misję obserwacyjną Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (misja obserwacyjna w Acehu – AMM) (1) o kolejny okres trzech miesięcy do dnia 15 września 2006 r. W dniu 21 lipca 2006 r. rząd Indonezji zwrócił się do UE o przedłużenie mandatu AMM o ostateczny okres trzech miesięcy do dnia 15 grudnia 2006 r. Ruch Wyzwolenia Acehu (GAM) również wyraził poparcie dla przedłużenia misji. W dniu 28 lipca 2006 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa ponownie zapewnił o swoim poparciu dla procesu pokojowego w Acehu oraz wyraził poparcie dla zalecenia Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela w sprawie przedłużenia mandatu AMM o ostateczny okres trzech miesięcy. Wspólne działanie 2005/643/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 10.6.2006, str. 20.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 246 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 15 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń na Słowacji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3944)

 • Dz. U. L246 - 12 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3940) (1)

 • Dz. U. L246 - 10 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Włoszech w latach 2001 i 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3933)

 • Dz. U. L246 - 9 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu we Francji w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3929)

 • Dz. U. L246 - 7 z 20068.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3918)

 • Dz. U. L246 - 6 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2006 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L246 - 5 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2006

 • Dz. U. L246 - 3 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2006 z dnia 7 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1298/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dz. U. L246 - 1 z 20068.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2006 z dnia 7 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.