Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 24

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2006-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 24

L 26/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/50/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) (1). Wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB zostało zmienione wspólnym stanowiskiem Rady 2005/80/WPZiB (2) z dnia 31 stycznia 2005 r. i przedłużone do dnia 9 lutego 2006 r. W następstwie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB uznaje się za stosowne przedłużenie jego stosowania na okres dalszych 12 miesięcy, jak również dokonanie przeglądu listy osób zawartej w załączniku do tego wspólnego stanowiska,

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia.

(2)

Stosuje się je od dnia 10 lutego 2006 r.

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Artykuł 1 Okres obowiązywania wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB przedłuża się niniejszym do dnia 9 lutego 2007 r.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 19. (2) Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 45.

31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1 Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia: ADILI Gafur Valdet Vardari 5.1.1959

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Harandjell (Kicevo) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

ALIJA Shukri

6.11.1974

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Shterpche (Ferisaj/Urosevac), Serbia i Czarnogóra (Kosowo)

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

BEQIRI Idajet

20.2.1951

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Mallakaster, Fier, Albania

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

BUTKA Spiro Vigan Gradica 29.5.1949

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Serbia i Czarnogóra (Kosowo)

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

HYSENI Xhemail Xhimi Shea 15.8.1958

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Lojane (Lipkovo) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

JAKUPI Avdil Cakalla 20.4.1974

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Tanusevci, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

JAKUPI Lirim »Komendant Nazi« 1.8.1979

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Bujanovac, Serbia i Czarnogóra

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

KRASNIQI Agim

15.9.1979

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Kondovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

L 26/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2006

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

LIMANI Fatmir

14.1.1973

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Kicevo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

MISIMI Naser

8.1.1959

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Mala Recica (Tetovo), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

MUSTAFAJ Taip Mustafai, Mustafi lub Mustafa 23.1.1964

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Bacin Dol (Gostivar), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

REXHEPI Daut Leka 6.1.1966

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Poroj, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

RUSHITI Sait

7.7.1966

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Tetovo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

SAMIU Izair Baci 23.7.1963

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Semsevo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

SHITI Ramadan

9.5.1983

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Dimce (Pristina), Serbia i Czarnogóra (Kosowo)

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

STOJKOV Goran

25.2.1970

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Strumica, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

SUMA Emrush

27.5.1974

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Dirnce, Serbia i Czarnogóra (Kosowo)

31.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SULEJMANI Gyner

L 26/27

Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia:

3.3.1954

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Turcja Nazwisko i imię: Pseudonim: Data urodzenia: UKSHINI Sami »Komendant Sokoli [Sokół]« 5.3.1963

Miejsce urodzenia/pochodzenia: Gjakova, Serbia i Czarnogóra (Kosowo)”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 26 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 29 z 200631.1.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 143/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (  Dz.U. L 23 z dnia 27.1.2006)

 • Dz. U. L26 - 28 z 200631.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/51/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L26 - 21 z 200631.1.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/49/WPZiB z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L26 - 20 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 122) (1)

 • Dz. U. L26 - 17 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON 863 × MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (Łuskoskrzydłe) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5980)

 • Dz. U. L26 - 14 z 200631.1.2006

  Decyzja nr 3/2005 Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE z dnia 13 stycznia 2006 r. wprowadzająca odstępstwo od definicji pojęcia „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji Królestwa Suazi związanej z produkcją przędzy rdzeniowej

 • Dz. U. L26 - 13 z 200631.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

 • Dz. U. L26 - 11 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L26 - 9 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L26 - 7 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L26 - 5 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 1 z 200631.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 161/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących między innymi z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.