Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi i uchylające dyrektywę Rady 80/1119/EWG

Data ogłoszenia:2006-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5

16

Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów Uwaga: ten dział obejmuje takie produkty, jak puste kontenery, palety, pudła, skrzynie i kosze na kółkach. Obejmuje on również pojazdy stosowane do przechowywania towarów, które same są przewożone innym pojazdem. Istnienie kodu dla tego rodzaju materiałów nie przesądza odpowiedzi na pytanie, czy tego rodzaju materiały należy zaliczyć do „towarów”. Zależy to od reguł gromadzenia danych dla każdego środka transportu.

L 264/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ze względu na produkty w podziale CPA (Klasyfikacja Towarów według Działalności)

25.9.2006

NST-2000 grupy

Opis towarów

17

Towary przewiezione podczas przeprowadzek domowych i biurowych, bagaż transportowany oddzielnie od pasażerów, pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej nie sklasyfikowane Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem Uwaga: niniejszy dział wykorzystywany jest w przypadkach gdy nie uzna się za właściwe przypisanie towarów oddzielnie do grup 01–16.

18

19

Towary niedające się zaklasyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można przypisać do grup 01–16 Uwaga: niniejszy dział obejmuje towary, w przypadku których jednostka składająca sprawozdanie nie posiada informacji na temat rodzaju transportowanych towarów.

20

Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane Uwaga: niniejszy dział obejmuje jedynie towary, których nie można przypisać do żadnej z grup 01–19. Ponieważ grupy 01–19 powinny objąć wszystkie przewidywalne kategorie transportowanych towarów, korzystanie z grupy 20 powinno odbywać się w wyjątkowych przypadkach i taka sytuacja może wskazać na potrzebę dalszej kontroli danych przekazanych w tym dziale.

25.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/11

ZAŁĄCZNIK G Przedłużenia terminu przekazania danych (art. 5 ust. 2)

Przedłużony okres na przekazanie danych po zakończeniu okresu obserwacji Ostatni rok zastosowania przedłużonego okresu

Państwo członkowskie

Belgia

8 miesięcy

2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 264 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 32 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (1)

 • Dz. U. L264 - 20 z 200625.9.2006

  Dyrektywa 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (1)

 • Dz. U. L264 - 13 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. L264 - 12 z 200625.9.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.