Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 18

Strona 18 z 36

chiński producent eksportujący zwrócił się o dostosowanie zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. d) rozporządzenia podstawowego, odpowiadające wartości rynkowej różnicy w poziomach handlu między sprzedażą eksportową a sprzedażą na rynku krajowym. Kwoty, o które zwróciło się przedsiębiorstwo, nie mogły być uzasadnione odpowiednią różnicą w poziomach cen na rynku krajowym i w związku z tym dostosowanie nie zostało przyznane.

4.6. Marginesy dumpingu

(130) Marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa

ceny importowej cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące:

(126) W związku z powyższym normalna wartość została usta-

lona jako średnia ważona krajowych cen sprzedaży niepowiązanym klientom w zwykłym obrocie handlowym przez współpracujących producentów w Malezji, których sprzedaż krajowa była reprezentatywna.

— Cedo (Shanghai) Limited oraz Cedo (Shanghai) Household Wrappings Co., Ltd., Szanghaj — Chun Yip Plastics (Shenzhen) Ltd., Shenzhen — Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou — Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

7,4 % 14,8 % 4,8 % 5,1 % 4,8 % 7,8 %

4.4. Cena eksportowa

(127) Chińscy producenci eksportujący dokonywali sprzedaży

— Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. i Shanghai Sunway Polysell Ltd, Szanghaj — Suzhou Guoxin Group Co. Ltd, Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd, Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. i Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang — Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd., Zhongshan — Współpracujący producenci eksportujący objęci próbą, którym nie przyznano IT i współpracujący producenci eksportujący nieobjęci próbą — Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. i Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi (nieobjęci próbą) — Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

eksportowej do Wspólnoty bezpośrednio niezależnym klientom lub poprzez przedsiębiorstwa handlowe zlokalizowane w Hongkongu lub we Wspólnocie. Ceny eksportowe określono stosując opisaną powyżej ogólną metodykę. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw handlowych w Hongkongu w przypadkach, w których stwierdzono, że wspomniane przedsiębiorstwa handlowe pełniły obowiązki komisantów, uwzględniono dostosowanie związane z kosztami prowizji zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego. Kwota na prowizję została oparta na kosztach SG&A przedsiębiorstwa sprzedającego, zastosowano również margines zysku wynoszący 3 % w oparciu o informacje uzyskane od niepowiązanych przedsiębiorstw handlowych w Hongkongu.

5,7 % 8,4 %

12,8 % 28,8 %

L 270/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

(131) Jak określono powyżej, dla współpracującego przedsię-

biorstwa objętego próbą, któremu nie przyznano MET ani IT, obliczono margines dumpingu w celu obliczenia średniego marginesu dumpingu dla całej próby. Przedsiębiorstwo to nie otrzyma jednak indywidualnej stawki cła, jak opisano poniżej w motywie 227, ponieważ nie przyznano mu MET ani IT.

— Polyethylene film industry in Europe (Producenci folii polietylenowej w Europie), 7. wydanie (ISBN 1 904188 17 6).

(136) Na prośbę Komisji AMI wydało zgodę na przedruko-

E. SZKODA

1. PRODUKCJA WSPÓLNOTOWA

(132) Produkt objęty postępowaniem jest wytwarzany we

Wspólnocie przez setki producentów. Przemysł jest w dużym stopniu rozdrobniony i składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw.

(133) Jako punkt wyjścia do obliczeń produkcji wspólnotowej

wanie fragmentów wspomnianych wyżej sprawozdań. Należy zauważyć, że w „Nocie wydawcy” załączonej do sprawozdań AMI zastrzega, że „nie bierze odpowiedzialności prawnej za błędy lub przeoczenia w informacjach, bez względu na to, czy są one skutkiem zaniedbania, przypadku czy też wynikają z jakichkolwiek innych przyczyn i nie bierze odpowiedzialności za pozycję wszelkich wymienionych firm i przedsiębiorstw”. Ponadto zgodę na przedrukowanie informacji zawartych w sprawozdaniach otrzymano wyłącznie pod warunkiem przyjęcia następującego oświadczenia: „[AMI] nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację dostarczonych przez nas informacji przez przedstawicieli przemysłu, którzy współpracują z [Komisją], ani za interpretację danych AMI przez Komisję Europejską”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.