Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 36

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 159 z 30.6.2005, str. 19.

Szereg stron przedstawiło swoje opinie na piśmie. Wszystkim stronom, które w wyznaczonym terminie zgłosiły wniosek wraz z uzasadnieniem, zapewniono możliwość przesłuchania.

29.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/5

(8)

Komisja zebrała i sprawdziła wszystkie informacje, które uważała za niezbędne do celów wstępnego określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody i interesu Wspólnoty, oraz odbyła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

— Hond Tat Industries S/B, Klang — Plastic V S/B, Klang — Poly Carrier Industries S/B, Klang — Sido Bangun S/B, Negri Sembilan

Producenci wspólnotowi: — SP Metal, Paryż, Francja i powiązane z nim przedsiębiorstwa SP Metal Biel, Zaragoza, Hiszpania i Jet Sac SA, Auchel, Francja — Groupe Barbier SA, Ste Sigolene, Francja — Plasticos Romero SA, Murcia, Hiszpania — Plasbel SA, Murcia, Hiszpania — Alplast SA, Ste Marie aux Mines, Francja

Tajlandia — King Pac Industrial Company Limited, Chonburi — Multibax Public Co., Ltd., Chonburi — Naraipak Co., Ltd., Bangkok — Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok — Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn

Niepowiązani importerzy ze Wspólnoty: — FIPP GmbH & Co KG i powiązane z nim przedsiębiorstwo DEISS GmbH & Co KG, Hamburg, Niemcy Powiązani importerzy we Wspólnocie: — Cedo Limited UK, Telford, Zjednoczone Królestwo Producenci eksportujący i powiązane przedsiębiorstwa w państwach eksportujących: ChRL — Cedo Shanghai Ltd, Szanghaj — Chun Yip Plastics (Shenzhen) Ltd., Shenzhen — Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou — Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Taicang — Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. i Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi — Zhongshan Qi Yu Plastic Products Co., Ltd., Zhongshan — Weifang Lefu Plastic Products Co., Ltd., Weifang — Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai — Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. i Shanghai Sunway Polysell Ltd., Szanghaj — Nantong Nantong Huasheng Plastic Products Co., Ltd.,

(9)

— Cedo GmbH, Mönchengladbach, Niemcy — Europackaging plc, Birmingham, Zjednoczone Królestwo — 3S’s Limited, Upton-upon-Severn, Zjednoczone Królestwo — Kordis Limited and Kordis BV, Stratford-upon-Avon, Zjednoczone Królestwo

3. OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). Badanie szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 marca 2005 r. („okres badany”).

B. KONTROLE WYRYWKOWE

1. KONTROLA WYRYWKOWA PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH W CHRL, MALEZJI I W TAJLANDII (10)

Malezja — Dragonpak Industries (M) S/B, Johor Bahru — Europlastics Malaysia S/B, Shah Alam

Jak stwierdzono powyżej, ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, Malezji i Tajlandii w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, zaproponowano przeprowadzenie kontroli wyrywkowych.

L 270/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

(11)

Aby Komisja mogła ustalić, czy potrzebne są kontrole wyrywkowe, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, producentów eksportujących wezwano do zgłoszenia się w ciągu 15 dni od wszczęcia dochodzenia oraz do podania podstawowych informacji dotyczących wielkości sprzedaży eksportowej i krajowej, a także nazw i działalności wszystkich przedsiębiorstw z nimi powiązanych uczestniczących w produkcji i/lub sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Skonsultowano się również z władzami ChRL, Malezji i Tajlandii.

(17)

Zgodnie z art. 17 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.