Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 21

Strona 21 z 36

Producenci str. 10. Producenci str. 7.

(3) AMI (adres strony internetowej: www.amiplastics.com), folii polietylenowej, 6. wydanie (ISBN 1 904188 12 5), (4) AMI (adres strony internetowej: www.amiplastics.com), folii polietylenowej, 6. wydanie (ISBN 1 904188 12 5),

L 270/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

przynajmniej wszystkie produkty niewchodzące w zakres opisu produktu powinny być wyłączone z szacunku. W związku z tym, zgodnie z opinią niektórych stron, kategoria „inne worki i torby” obejmuje również folie stosowane do „pakowania metodą FFS” żywności, inaczej mówiąc pakowanie typu „formowanie, wypełnianie i szczelne zamykanie”, które jest rodzajem pakowania dokonywanego w zintegrowanym procesie formowania, wypełniania i szczelnego zamykania. Urządzenia FFS są zwykle w pełni zautomatyzowane. Produkt ten nie jest sprzedawany ani jako worki i torby, ani wywożony jako produkt objęty kodami CN 3923 21 00, 3923 29 10 i 3923 29 90. Biorąc pod uwagę, że różnice w szacunkach zainteresowanych stron dotyczące udziału produktu objętego dochodzeniem w tej grupie wynosiły od 15 % do 100 %, i że nie były uzasadnione, niemożliwe było precyzyjne oszacowanie, jaką część tej grupy należy ująć w produkcie objętym dochodzeniem. Tak więc mając na uwadze fakt, że zabrakło jakichkolwiek potwierdzonych informacji w tym względzie, uznano za rozsądne, aby uwzględnić w niniejszej kalkulacji 50 % wspomnianej kategorii produktu. Odnośna produkcja w tej grupie wynosiłaby zatem od 363 000 do 387 000 ton.

(146) Obliczona w ten sposób całkowita wielkość produkcji,

oparta na rozważaniach przedstawionych w motywach 134–145, wynosi od 1 311 000 do 1 398 000 ton produktu objętego dochodzeniem. Szacunek ten zawiera jednak wszystkie worki na śmieci i trzeba przypomnieć, że grubość niektórych worków na śmieci może przekraczać 100 mikronów, a zatem mogą one nie wchodzić w zakres definicji produktu. W związku z tym podany przedział jest raczej zawyżonym szacunkiem produkcji.

(147) Aby uzyskać dane na temat wielkości produkcji we

Wspólnocie, należy odjąć od podanych powyżej liczb produkcję przedsiębiorstw wyłączonych z przemysłu wspólnotowego wynoszącą 119 000 ton. Wynika z tego produkcja wspólnotowa w przedziale od 1 193 000 do 1 279 000 ton produkcji produktu objętego dochodzeniem. Szacunek produkcji wspólnotowej na początku postępowania wynoszący 1 240 000 ton mieści się w przedziale podanego obliczenia, a 25procentowy próg dotyczący poparcia dla omawianego przypadku osiągnął górną granicę tego przedziału.

(148) Powyższa analiza wyraźnie pokazuje, że informacje (145) Niektóre strony twierdziły, że do produkcji produktu

podobnego wykorzystywane jest do 1 mln ton materiału z recyklingu. Zgodnie z AMI ok. 1 mln ton (1) materiału z recyklingu rzeczywiście jest wykorzystywane do wytłaczania polietylenu. AMI nie określa, do których konkretnych kategorii produktu można przydzielić tego typu wykorzystanie. Wizyty weryfikacyjne na miejscu wykazały również, że podaż materiału do powtórnego przetworzenia uzyskanego od konsumentów jest bardzo ograniczona na rynku, podczas gdy odpady przemysłowe powstałe w procesie produkcji są skutecznie recyklowane. W tym względzie należy zauważyć, że odpady przemysłowe używane jako materiał pierwotny ujęto już w danych na temat produkcji, a zatem jakiekolwiek uwzględnienie tej ilości w produkcji prowadziłoby do podwójnego liczenia materiału. Dochodzenie wykazało, że materiał do powtórnego przetworzenia uzyskany od konsumentów jest głównie wykorzystywany do produkcji worków na śmieci. Niektóre strony twierdziły, że aż do 25 % surowców tej kategorii produktu podobnego jest materiałem do powtórnego przetworzenia uzyskanym od konsumentów. Opierając się na informacjach otrzymanych od zainteresowanych stron, stwierdza się, że mogłoby to stanowić 20 % produkcji tych toreb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.