Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 26

Strona 26 z 36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/27

Wielkość sprzedaży

2001

2002

2003

2004

OD

Tony Wskaźnik

308 068 100

330 103 107

334 818 109

341 701 111

338 940 110

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego.

(175) Udział przemysłu wspólnotowego w rynku wzrósł o 4 % w badanym okresie. Po początkowym

wzroście o 5 % między 2001 r. a 2002 r. pozostał niezmieniony do 2004 r. i wykazał lekki spadek w OD. Jednocześnie konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 6 % w badanym okresie. Dlatego przemysł wspólnotowy mógł czerpać korzyści ze wzrostu rynku między 2001 r. a OD.

Udział w rynku

2001

2002

2003

2004

OD

% Wskaźnik

19,5 % 100

20,4 % 105

20,3 % 104

20,5 % 105

20,2 % 104

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego.

7.5. Zatrudnienie, wydajność i płace

(176) Poziom zatrudnienia w przemyśle wspólnotowym obniżył się o 1 % w badanym okresie. W tym

samym czasie produktywność przemysłu wspólnotowego mierzona jako produkcja na jednego pracownika w ujęciu rocznym wzrosła o 10 %.

2001

2002

2003

2004

OD

Liczba zatrudnionych Wskaźnik Produktywność: produkcja na pracownika Wskaźnik

3 325 100 99 100

3 353 101 103 104

3 381 102 104 105

3 338 100 108 109

3 302 99 108 109

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego.

(177) W badanym okresie roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika wzrósł o 7 %. Średnia płaca

najpierw wzrosła o 8 % w okresie od 2001 r. do 2004 r., a następnie zmalała o 1 % między rokiem 2004 a OD.

2001

2002

2003

2004

OD

Ogólny koszt pracy na pracownika w EUR Wskaźnik

32 801 100

34 507 105

34 794 106

35 533 108

35 217 107

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego objętego próbą.

L 270/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2006

7.6. Ceny sprzedaży

(178) Średnia cena sprzedaży netto stosowana przez objętych próbą producentów wspólnotowych spadła

w 2001 r. z 1,50 EUR za 1 kg do 1,47 EUR za 1 kg w OD. Ceny najpierw spadły o 4 % w 2002 r., a w 2003 r. o dalsze 2 %. W latach 2003–2004 wykazały nieznaczny wzrost o 0,7 %, a w OD dalszy wzrost o 3,5 %. To w miarę stabilne kształtowanie się cen należy badać na tle kształtowania się cen surowców, które znacznie wzrosły, tj. o 23 %.

2001

2002

2003

2004

OD

Ceny sprzedaży w EUR/kg dla niepowiązanych klientów we Wspólnocie Wskaźnik

1,50

1,44

1,41

1,42

1,47

100

96

94

95

98

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego objętego próbą.

7.7. Rentowność

(179) W badanym okresie rentowność sprzedaży we Wspólnocie dokonywanej przez objętych próbą

producentów przemysłu wspólnotowego na rzecz niepowiązanych klientów spadła o 82 %. W latach 2001–2002 przemysł wspólnotowy objęty próbą nadal uzyskiwał stabilny poziom rentowności. Jednak między 2002 r. a OD rentowność wykazywała stały silny spadek, uzyskując tylko 1,1 % w OD, natomiast kilka objętych próbą przedsiębiorstw poniosło straty.

2001

2002

2003

2004

OD

Rentowność Wskaźnik

6,3 % 100

6,9 % 110

4,0 % 63

2,5 % 40

1,1 % 17

Źródło: Odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący przemysłu wspólnotowego objętego próbą.

7.8. Inwestycje i zwrot z inwestycji

(180) Roczne inwestycje przemysłu wspólnotowego w produkcję produktu podobnego obniżyły się

w badanym okresie o 30 %: z około 16 mln EUR do mniej niż 12 mln EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.