Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

Data ogłoszenia:2006-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 36

1 rozporządzenia podstawowego przy doborze próby brano pod uwagę następujące kryteria: wielkość producenta eksportującego w odniesieniu do sprzedaży eksportowej do Wspólnoty, jak również wielkość producenta eksportującego w odniesieniu do sprzedaży krajowej. Stwierdzono, że z podanych poniżej przyczyn do próby należy włączyć wystarczającą liczbę przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż na rynku krajowym. W związku z tym próbą objęto pewną liczbę ważniejszych przedsiębiorstw eksportujących, których sprzedaż krajowa była reprezentatywna.

(12)

W ustalonym terminie zgłosiło się i przekazało wymagane informacje 108 przedsiębiorstw i grup z ChRL, 36 przedsiębiorstw z Malezji i 17 z Tajlandii. Jednak tylko 104 przedsiębiorstwa i grupy z ChRL, 31 przedsiębiorstw z Malezji i 14 z Tajlandii przekazało dane dotyczące wywozu do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem.

(18)

Na tej podstawie Komisja pierwotnie objęła próbą dziesięciu producentów eksportujących z ChRL, sześciu producentów eksportujących z Malezji i sześciu z Tajlandii. Wybrane przedsiębiorstwa stanowiły odpowiednio ok. 52 %, 62 % i 71 % wywozu omawianego produktu do Wspólnoty z ChRL, Malezji i Tajlandii.

(13)

Producenci eksportujący, którzy w okresie objętym dochodzeniem dokonywali wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty i wyrazili chęć uczestniczenia w kontroli wyrywkowej, zostali uznani za przedsiębiorstwa współpracujące i uwzględnieni przy doborze próby.

(19)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego współpracujący producenci eksportujący i władze krajów, których dotyczy postępowanie, otrzymały możliwość przedstawienia uwag na temat doboru próby.

(14)

Współpracujący producenci eksportujący stanowili około 95 % całkowitego wywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL do Wspólnoty, 96 % całkowitego wywozu z Malezji i 88 % całkowitego wywozu z Tajlandii.

(20)

(15)

Pozostałe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa handlowe lub producenci eksportujący, którzy w okresie objętym dochodzeniem nie prowadzili wywozu do Wspólnoty. W związku z tym dla tych przedsiębiorstw margines dumpingu nie będzie określany.

Szereg eksporterów z Chin twierdziło, że należało ich objąć próbą ze względu na szczególne okoliczności związane z ich przedsiębiorstwami, takie jak: typy produktów, model biznesowy, struktura kosztów lub powiązanie z grupami mającymi siedzibę w Hongkongu lub w UE. Jednak rozporządzenie podstawowe nie wymaga, aby próba odzwierciedlała wszystkie powyższe czynniki, co więcej, dobór takiej próby byłby niepraktyczny ze względu na ilość informacji i czas, który można było przeznaczyć na dobór próby. Ponadto rozporządzenie podstawowe pozwala na ograniczenie dochodzenia do największej reprezentatywnej wielkości wywozu, która może zostać właściwie zbadana w dostępnym czasie.

(21) (16)

Producenci eksportujący, którzy nie ujawnili się we wspomnianym okresie, zostali uznani za niewspółpracujących w dochodzeniu.

Jeden chiński eksporter twierdził, że zgodnie z porozumieniem antydumpingowym WTO („ADA”) Komisja powinna była wybrać tych eksporterów, których sprzedaż eksportowa do Wspólnoty jest największa, nie biorąc pod uwagę wielkości sprzedaży krajowej. Artykuł

29.9.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/7

6.10 ADA przewiduje m.in., że do próby mogą być wybrani eksporterzy na podstawie „największego odsetka wielkości wywozu z kraju będącego przedmiotem dochodzenia, który może zostać zbadany w odpowiedni sposób”. Powyższą interpretację art. 6.10 ADA należy odrzucić. Po pierwsze, art. 6.10 ADA w żaden sposób nie wyklucza objęcia próbą tych eksporterów, których sprzedaż na rynku krajowym jest reprezentatywna. Po drugie, celem doboru próby producentów eksportujących jest zgromadzenie jak największej ilości reprezentatywnych danych, na podstawie których obliczyć można margines dumpingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 270 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 72 z 200629.9.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2006 r. przyznająca Republice Cypryjskiej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4177)

 • Dz. U. L270 - 67 z 200629.9.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającej załącznik II (zabezpieczenia społeczne) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz. U. L270 - 66 z 200629.9.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie decyzji nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniającej Protokół 4 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L270 - 65 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1436/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L270 - 63 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1435/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L270 - 60 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L270 - 58 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 54 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 51 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L270 - 49 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L270 - 48 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L270 - 46 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1428/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 44 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1427/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L270 - 42 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1426/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L270 - 1 z 200629.9.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1424/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii i Republiki Korei

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.